Dosar 4266/86/2018 din 20.12.2018

obligaţia de a face


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 4266/86/2018
Data dosar:
20.12.2018
Instanta:
Tribunalul Suceava
Departament:
Secţia de contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
obligaţia de a face
Categorie:
Contencios administrativ si fiscal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 24.04.2019 la ora 9:00

  Complet: C9 F Cont N
 • Admite cererea

  Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Inspectoratul General al Poliţiei Române, ca neîntemeiată. Respinge excepţia prescrip?iei dreptului material la ac?iune, ca neîntemeiată. Respinge excepţia inadmisibilită?ii, ca neîntemeiată. Admite acţiunea formulată de reclamanţii Ghibea Alin, Macovei Mihai Ovidiu, Panciuc Claudiu ?tefan, Prisacă Daniel, Rusu Marius Emilian ?i Vraciu Alberto Marius, toţi cu domiciliul ales în municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 43, Bl. E 3, sc. D, ap. 8, judeţul Suceava – la Cabinet AvocatTîrnovan Oana Raluca, în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Bucureşti, sector 5, Str. Mihai Vodă, nr. 6 şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 9, judeţul Suceava. Obligă pârâţii la plata către reclamanţiiGhibea Alin, Panciuc Claudiu ?tefan, Prisacă Daniel, Rusu Marius Emilian ?i Vraciu Alberto Marius a diferenţelor salariale de natura sporului de fidelitate, rezultate din aplicarea art. 1 alin. (51) din OUG nr. 83/2004, calculate la nivelul de salarizare aflat în plată pentru funcţiile similare existente în cadrul instituţiei, începând cu data de 31.10.2015 şi în continuare. Obligă pârâţii la plata către reclamantul Macovei Mihai Ovidiu a diferenţelor salariale de natura sporului de fidelitate, rezultate din aplicarea art. 1 alin. (51) din OUG nr. 83/2004, calculate la nivelul de salarizare aflat în plată pentru funcţiile similare existente în cadrul instituţiei, începând cu data de 22.08.2015 şi în continuare. Obligă pârâţii la actualizarea acestor diferenţe salariale cu indicele de inflaţie începând cu data scadenţei fiecărei sume şi până la data plăţii efective, precum şi la plata dobânzii legale aferente, începând cu data introducerii acţiunii - 20.12.2018 şi până la data plăţii efective. Respinge cererea reclaman?ilor de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul şi motivele de recurs se vor depune la Tribunalul Suceava, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, data de 24.04.2019 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  Hotarare 350/2019 din 24.04.2019
 • Sedinta din data de 11.04.2019 la ora 10:00

  Complet: C9 F Cont N
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la data de 24.04.2019, dată la care soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, data de 11.04.2019.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 11.04.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD