Dosar 745/45/2018 din 28.12.2018

recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) +arestare preventivă


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 745/45/2018
Data dosar:
28.12.2018
Instanta:
Curtea de Apel Iași
Departament:
CCJI-Secţia penală şi pt. cauze cu minori - NCPP
Obiect:
recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004) +arestare preventivă
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 20.02.2019 la ora 12:00

  Complet: Penal-Fond-CJI_7
 • Încheiere

  În temeiul art. 273 alin. 4 Cod procedură penală, art. 7 alin. 1, alin. 2 din Legea nr. 178/1997 rap. la art. 1 alin. 1 lit. a) şi b) din Ordinul comun al Ministerului Justiţiei nr. 772/C/05.03.2009 şi al Ministerului Finanţelor nr. 414/03.03.2009, admite cererea privind plata onorariului traducătorului autorizat Ciuruc Marian Silviu, în cuantum de 151,02 lei pentru activitatea de traducător de limbă italiană desfă?urată cu ocazia traducerii adreselor emise în datele de 28.12.2018 şi 22.01.2019, în dosarul nr. 745/45/2018 al Curţii de Apel Iaşi. În baza dispoziţiilor art. 273 alin. 5 Cod procedură penală, dispune efectuarea plă?ii sumei de 151,02 lei din fondul special al Ministerului Justi?iei către traducătorul autorizat Ciuruc Marian Silviu, urmând ca această dispoziţie să fie adusă la îndeplinire de Compartimentul Economico – Financiar al Curţii de Apel Iaşi. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a publică astăzi, 20.02.2019.

  Incheiere de sedinta din 20.02.2019
 • Sedinta din data de 19.02.2019 la ora 11:00

  Complet: Penal-Fond-CJI_7
 • Amână cauza

  Admite în parte sesizarea formulată de Ministerul Justiţiei din Italia – Departamentul pentru Afaceri de Justiţie – Direcţia Generală de Justiţie Penală – Biroul II, Secţia Pentru Transferul Deţinuţilor. În baza art. 160 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, recunoa?te parţial pentru pedeapsa totală de 4 (patru) ani 11 (unsprezece) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare sentinţa penală nr. 18/1181 din 09.05.2018 a Judecătorului pentru Cercetări Preliminare din Milano, irevocabilă la data de 01.06.2018, privind persoana condamnată MUNTEANU PETRU COSMIN, condamnat la pedepsele de: • 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare [reducere de autorităţile italiene, prin sentinţa penală a cărei recunoaştere se solicită, cu o treime (1/3) a pedepsei de 5 (cinci) ani închisoare] pentru săvârşirea infracţiunii de „tâlhărie agravată în concurs”, prev. de art. 110, art. 112 şi art. 628 din Codul penal italian [„tâlhărie calificată”, prev. de art. 233 Cod penal – art. 234 alin. 1 lit. a) şi c) Cod penal român, cu aplicarea art. 77 lit. a) Cod penal român]; • 11 (unsprezece) luni şi 20 zile închisoare [reducere de autorităţile italiene, prin sentinţa penală a cărei recunoaştere se solicită, cu o treime (1/3) a pedepsei de 1 (un) ani 5 (cinci) luni şi 15 zile închisoare] pentru săvârşirea infracţiunii de „port abuziv de arme în concurs”, prev. de art. 110 şi art. 112 din Codul penal italian, art. 10 – 12 din Legea nr. 497/1974 [„nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor”, prev. de art. 342 alin. 2 Cod penal român]; • 4 (patru) luni închisoare [reducere de autorităţile italiene, prin sentinţa penală a cărei recunoaştere se solicită, cu o treime (1/3) a pedepsei de 6 (şase) luni închisoare] pentru săvârşirea infracţiunii de „concurs în leziuni personale voluntare”, prev. de art. 110, art. 112, art. 582 şi art. 585 rap la art.577 din Codul penal italian [„lovire sau alte violenţe”, prev. de art. 193 alin. 2 Cod penal român]. Respinge cererea de recunoaştere a sentinţei penale menţionată pentru pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare [reducere de autorităţile italiene, prin sentinţa penală a cărei recunoaştere se solicită, cu o treime (1/3) a pedepsei de 6 (şase) luni închisoare] aplicată condamnatului MUNTEANU PETRU COSMIN pentru săvârşirea infracţiunii de port abuziv de obiecte apte a vătăma”, prev. de art. 110 şi art. 112 din Codul penal italian, art. 4 din Legea nr. 110/1975, pentru lipsa dublei incriminări a infracţiunii în legea penală română. Dispune executarea pedepsei totale de 4 (patru) ani 11 (unsprezece) luni şi 20 (douăzeci) zile închisoare într-un penitenciar din România. Constată că persoana condamnată MUNTEANU PETRU COSMIN se află într-un penitenciar din România. Respinge propunerea de arestare preventivă a persoanei condamnate MUNTEANU PETRU COSMIN. La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, se va emite mandat de executare a pedepsei închisorii şi se vor face comunicări autorităţilor prevăzute de art. 160 alin. 8 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modificată. Se va realiza informarea autorită?ii judiciare emitente cu privire la dispoziţiile legale relevante în materia liberării condiţionate, precum şi cu privire la momentul perioadei de început şi perioadei de sfâr?it ale liberării condiţionate. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariul pentru apărătorul desemnat din oficiu, în sumă de 840 lei, potrivit delegaţiei nr. 0280 din 31.12.2018 emisă de Baroul Iaşi pe numele doamnei avocat Bodrug Liliana va fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi, de la comunicare, pentru persoana condamnată. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19 februarie 2019

  Hotarare 15/2019 din 19.02.2019
 • Sedinta din data de 22.01.2019 la ora 11:00

  Complet: Penal-Fond-CJI_7
 • Amână cauza

  Faţă de lipsa informaţiilor solicitate, amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 19.02.2019, ora 11.00, pentru când revine cu adresă către autorităţile italiene.

  Incheiere de sedinta din 22.01.2019
 • Sedinta din data de 10.01.2019 la ora 11:00

  Complet: Penal-Fond-CJI_7
 • Amână cauza

  Faţă de lipsa informaţiilor solicitate autorităţilor judiciare italiene amână cauza la data de 22 ianuarie 2019, ora 11.00.

  Incheiere de sedinta din 10.01.2019
 • Sedinta din data de 31.12.2018 la ora 12:00

  Complet: Penal-Fond-CJI_7
 • Amână cauza

  Amână cauza la data de 10 ianuarie 2019, ora 11.00, pentru a se reveni cu adresă către autorităţile judiciare italiene în scopul de a comunica Curţii de Apel informaţiile solicitate. Se va repeta procedura de citare cu persoana condamnată, la locul de deţinere

  Incheiere de sedinta din 31.12.2018
 • Sedinta din data de 28.12.2018 la ora 23:59

  Complet: Penal-Fond-CJI_7
 • Termen preschimbat

  În baza art. 160 alin. 1 teza a II-a din legea nr. 302/2004 cu referire la art. 353 alin. 10 Cod procedură penală, preschimbă termenul din 28.12.2018 pentru data de 31.12.2018, ora 12:00.

Flux dosar


Actualizare GRPD