Dosare procese Curtea de Apel Cluj - 2018

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 1778/100/2018 din 28.12.2018

Curtea de Apel Cluj

suspendare executare act administrativ Notificare nr. RV/5804/07.08.2018;

Dosar 754/100/2018/a1 din 28.12.2018

Curtea de Apel Cluj

excepţie de neconstituţionalitate recurs împotriva încheierii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate;

Dosar 962/33/2018 din 28.12.2018

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind achiziţiile publice;

Dosar 1311/117/2018 din 27.12.2018

Curtea de Apel Cluj

anulare act emis de autorităţi publice locale HCL nr. 493/2014, nr. 118/2015, nr.737/2017de aprobare a RLU şi Certificat de Urbanism nr. 6375 din 22.12.2017;

Dosar 2969/100/2017* din 27.12.2018

Curtea de Apel Cluj

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001);

Dosar 791/100/2018/a1 din 27.12.2018

Curtea de Apel Cluj

alte cereri apel împotriva încheierii de respingere a cererii de intervenţie în interes propriu;

Dosar 958/33/2018 din 27.12.2018

Curtea de Apel Cluj

suspendare executare act administrativ Ordinul nr. 1960 din 06 august 2018 emis de preşedintele ANAF art. 14 din Legea 554/2004;

Dosar 960/33/2018 din 27.12.2018

Curtea de Apel Cluj

conflict de interese/incompatibilitate – constatate de ANI Raportul de evaluare nr. 44984/G/II din 03.12.2018;

Dosar 1099/84/2018 din 21.12.2018

Curtea de Apel Cluj

suspendare executare act administrativ Decizia de impunere nr. F-SJ 269/31.08.2018, nr. F-SJ 264/31.08.2018, Decizia nr. 7446/9.10.2018, Decizia nr. 7445/9.10.2018 (art. 14 din Legea nr. 554/2004);

Dosar 2716/117/2018/a2 din 21.12.2018

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind achiziţiile publice reexaminate taxă timbru;

Dosar 7496/117/2017/a1 din 21.12.2018

Curtea de Apel Cluj

suspendare executare act administrativ HCL Turda nr. 283/27.07.2017 privind contractul de concesionare 111/17.05.2004;

Dosar 953/33/2018 din 21.12.2018

Curtea de Apel Cluj

despăgubire;

Dosar 956/33/2018 din 21.12.2018

Curtea de Apel Cluj

conflict de interese/incompatibilitate – constatate de ANI;

Dosar 957/33/2018 din 21.12.2018

Curtea de Apel Cluj

anulare acte administrativ cu caracter normativ pct. 5, alin. 15, secţiunea 2, capitolul II din Titlul I al HG nr. 1/2016;

Dosar 949/33/2018 din 20.12.2018

Curtea de Apel Cluj

litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992);

Dosar 951/33/2018 din 20.12.2018

Curtea de Apel Cluj

anulare acte administrativ cu caracter normativ Anexa la HG nr. 969/2002 şi HCL Apahida nr. 200/14.12.2017;

Dosar 970/84/2018 din 20.12.2018

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal Decizia nr. 7/21.08.2018, privind contestaţia formulată împotriva Deciziei de compensare a obligaţiilor fiscale nr. 1767/02.08.2018;

Dosar 3659/117/2018 din 19.12.2018

Curtea de Apel Cluj

suspendare executare act administrativ autorizaţie de construire nr. 65/2018 (art. 14 din legea nr. 554/2004);

Dosar 4327/117/2018 din 19.12.2018

Curtea de Apel Cluj

litigiu privind achiziţiile publice - suspendare executare contract suspendarea pe calea ordonanţei preşedinţiale a contractului 20219/178/13.06.2018;

Dosar 946/33/2018 din 19.12.2018

Curtea de Apel Cluj

obligare emitere act administrativ;

Dosar 2027/235/2017* din 18.12.2018

Curtea de Apel Cluj

conflict de competenţă pretentii;