Dosare procese Curtea de Apel Cluj - 2018

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 950/33/2018 din 20.12.2018

Curtea de Apel Cluj

pretenţii - NCPC - urmare a deciziei nr. 369/2017 CCR;

Dosar 938/33/2018 din 17.12.2018

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal - Decizia nr. 825/11.11.2015 privind contestaţia formulată privind Decizia de impunere F-CJ nr. 277/11.05.2015 şi RIF;

Dosar 910/33/2018 din 07.12.2018

Curtea de Apel Cluj

amendă pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti (art.24 din Legea nr.554/2004 );

Dosar 897/33/2018 din 05.12.2018

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal - Decizia de impunere nr. F-SM 224 din 12.03.2013 şi a RIF nr. F-SM 185 din 12.03.2013;

Dosar 895/33/2018 din 04.12.2018

Curtea de Apel Cluj

pretentii;

Dosar 884/33/2018 din 29.11.2018

Curtea de Apel Cluj

litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992) Anularea Încheierii VI.56/15.03.2016 a CCR şi a Deciziei nr. 44/31.12.2015 CCR Sălaj;

Dosar 886/33/2018 din 29.11.2018

Curtea de Apel Cluj

pretentii plata daunelor interese;

Dosar 874/33/2018 din 28.11.2018

Curtea de Apel Cluj

anulare act d. 2532/84/2018 şi 2588/84/2013;

Dosar 861/33/2018 din 26.11.2018

Curtea de Apel Cluj

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001) - copia răspunsului Comisiei Jud. de fond funciar la contestaţia depusă privind supr. de teren atribuită la cererea de reconstituire formulată de N.L.S.;

Dosar 862/33/2018 din 26.11.2018

Curtea de Apel Cluj

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001) cererea iniţială nr. 11568 din 27.12.2017 şi reclamaţie administrativă nr. 167 din 10.01.2018;

Dosar 868/33/2018 din 26.11.2018

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal - Decizia nr. 578/28.08.2015 de soluţionare a contestaţiei împotriva Deciziei de impunere F-CJ 122/27.02.2015 şi a RIF;

Dosar 855/33/2018 din 23.11.2018

Curtea de Apel Cluj

Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006;

Dosar 816/33/2018 din 14.11.2018

Curtea de Apel Cluj

revendicare imobiliară urmare a deciziei nr.369/2017 CCR;

Dosar 785/33/2018 din 05.11.2018

Curtea de Apel Cluj

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001) comunicarea copiei adeverinţei Comisiei Locale (Hot. 80/28.10.1991 la contestaţia depusă de N.L.S);

Dosar 786/33/2018 din 05.11.2018

Curtea de Apel Cluj

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001) comunicarea copiei Anexei 4 a Comisiei Municipală în care figurează şi suprafaţa de teren solicitată de M.N.);

Dosar 781/33/2018 din 01.11.2018

Curtea de Apel Cluj

anulare act emis de autorităţi publice locale - Decizia de impunere nr.220/5.09.2017 emisă de Oraşul Cehu Silvaniei;

Dosar 776/33/2018 din 31.10.2018

Curtea de Apel Cluj

obligaţie de a face;

Dosar 771/33/2018 din 30.10.2018

Curtea de Apel Cluj

actiune in raspundere delictuala;

Dosar 772/33/2018 din 30.10.2018

Curtea de Apel Cluj

acţiune în constatare;

Dosar 626/33/2018/a1 din 26.10.2018

Curtea de Apel Cluj

recuzare;

Dosar 761/33/2018 din 26.10.2018

Curtea de Apel Cluj

contestaţie act administrativ fiscal Anularea Deciziei nr. A-FBH 8591/12.08.2016 de instituire a măsurilor asiguratorii;