Dosare procese Curtea de Apel Craiova - 2018

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 18442/318/2016/a1 din 21.12.2018

Curtea de Apel Craiova

constatare nulitate act cerere de reexaminare;

Dosar 241/101/2018/a1 din 21.12.2018

Curtea de Apel Craiova

obligaţia de a face completare dispozitiv;

Dosar 3381/95/2018/a1 din 21.12.2018

Curtea de Apel Craiova

suspendare executare act administrativ;

Dosar 10063/311/2016 din 20.12.2018

Curtea de Apel Craiova

acţiune în constatare trimis - decizia 369/2017 sub 200.000 lei NCPC;

Dosar 16256/318/2015 din 20.12.2018

Curtea de Apel Craiova

constatare nulitate act trimis decizia 369/2017 sub 200.000 lei NCPC;

Dosar 16981/318/2017 din 20.12.2018

Curtea de Apel Craiova

pretenţii actiune în daune delictuale - NCPC - urmare a deciziei nr.369/2017 CCR (sub 200.000,00 lei);

Dosar 20985/318/2016 din 20.12.2018

Curtea de Apel Craiova

constatare nulitate act trimis decizia 369/2017 sub 200.000 lei NCPC;

Dosar 6482/318/2017 din 20.12.2018

Curtea de Apel Craiova

constatare nulitate act trimis decizia 369/2017 sub 200.000 lei NCPC / în vederea discutării excepţiei necompetenţei materiale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia a II-a Civilă;

Dosar 9023/318/2015* din 20.12.2018

Curtea de Apel Craiova

revendicare imobiliară revendicare imobiliară - NCPC - urmare a deciziei nr.369/2017 CCR (sub 200.000,00 lei);

Dosar 1097/101/2018 din 19.12.2018

Curtea de Apel Craiova

calcul drepturi salariale sporul de studii superioare de 25 % din salariul de funcţie începând cu data de 09.04.2015 până în data de 15.10.2017.;

Dosar 1185/101/2018 din 19.12.2018

Curtea de Apel Craiova

anulare act administrativ nr. 3212/24.04.2018;

Dosar 1186/101/2018 din 19.12.2018

Curtea de Apel Craiova

anulare act administrativ nr. 3237/24.04.2018;

Dosar 146/101/2018 din 19.12.2018

Curtea de Apel Craiova

anulare act administrativ oblig. la eliberarea avizului necesar pt. obţ. autorizaţiei pt. lucrarea " Construire împrejmuire proprietate din panouri din plasă de sârmă pe hotarul de vest şi nord şi porţi de acces pietonal".;

Dosar 150/181/2018 din 19.12.2018

Curtea de Apel Craiova

pretenţii plata sumei de 116,10 lei, a sumei de 32, 75 lei şi a sumei de 18,1 lei;

Dosar 15478/225/2016 din 19.12.2018

Curtea de Apel Craiova

pretenţii plata sumei de 20000 lei şi 10000 lei reprezentând lipsă de folosinţă la nivelul chiriilor;

Dosar 1617/101/2018 din 19.12.2018

Curtea de Apel Craiova

obligaţia de a face emiterea decizie de stabilire drepturi salariale începând cu 01.01.2018, drepturi salariale având acelaşi nivel cu cel de inspector de muncă , grad profesional superior , gradaţia 4;

Dosar 1878/101/2018 din 19.12.2018

Curtea de Apel Craiova

contestaţie act administrativ fiscal nr. 4713/12.03.2018.;

Dosar 19658/318/2016 din 19.12.2018

Curtea de Apel Craiova

constatare nulitate act trimis decizia 369/2017 sub 200.000 lei NCPC;

Dosar 21403/318/2017 din 19.12.2018

Curtea de Apel Craiova

pretenţii actiune în răspundere delictuală - NCPC - urmare a deciziei nr.369/2017 CCR (sub 200.000,00 lei);

Dosar 25650/215/2015 din 19.12.2018

Curtea de Apel Craiova

acţiune în constatare privind precontractul de vânzare cumpărare autentificat sub de nr.3816/2009;

Dosar 263/332/2017 din 19.12.2018

Curtea de Apel Craiova

pretenţii privind suma de 74.572 lei;