Dosar 10016/303/2019 din 22.05.2019

dizolvare persoana juridică P.J.


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 10016/303/2019
Data dosar:
22.05.2019
Instanta:
Judecătoria Sectorul 6 București
Departament:
......
Obiect:
dizolvare persoana juridică P.J.
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Urmatoarea sedinta in data de 10.09.2019 la ora 12:30

  Complet: 18-CIVIL
 • Sedinta din data de 04.06.2019 la ora 08:30

  Complet: 18-CIVIL
 • Amână cauza

  Admite cererea. Constată dizolvată ASOCIAŢIA EDITORIAL. Desemnează lichidator Cabinet individual de insolven?ă Boştenaru Beatrice Elena. Se va emite adresă lichidatorului desemnat, cu menţiunea efectuării şi depunerii la dosar a operaţiunilor tehnice de lichidare, respectiv: - bilanţul de lichidare a asociaţiei, avizat de cenzor, - registrul jurnal de încasări şi plăţi al asociaţiei, - memorandumul vizând activitatea financiar-contabilă a asociaţiei, - declaraţie notarială privind finalizarea lucrării şi asumarea responsabilităţii cu privire operaţiunile de lichidare. La data pronunţării prezentei încheieri, asociaţia intră în lichidare, iar mandatul Consiliului Director încetează. Prezenta încheiere se va înscrie în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 6 Bucure?ti şi se va comunica Ministerului Justiţiei, Administraţiei Finanţelor Publice Sector 6, pentru evidenţieri, precum si Ministerului Public. Dispune afişarea prezentei încheieri la uşa instanţei. Amână cauza şi acordă termen la 10 septembrie 2019, ora 12:30 pentru depunerea documentaţiei de lichidare. Cu apel odată cu fondul, ce se va depune la această instanţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 4 iunie 2019.

  Incheiere de sedinta din 04.06.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD