Dosar 10017/302/2019 din 22.04.2019

anulare proces verbal de contravenţie pv seria PBW NR.065972/19.04.2019


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 10017/302/2019
Data dosar:
22.04.2019
Instanta:
Judecătoria Sectorul 5 București
Departament:
.....
Obiect:
anulare proces verbal de contravenţie pv seria PBW NR.065972/19.04.2019
Categorie:
Contencios administrativ si fiscal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 16.10.2019 la ora 09:00

  Complet: C 1 civil 2019
 • Declină soluţionarea cauzei

  Admite excep?ia invocată de intimată a necompeten?ei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 5 Bucure?ti. Declină competen?a de solu?ionare a cauzei civile având ca obiect plângere contraven?ională, formulată de petentul Purcărea Mircea, împotriva procesului-verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei seria PBW nr.065972/19.04.2019, în contradictoriu cu intimata Direc?ia Generală de Poli?ie a Municipiului Bucure?ti – Brigada Rutieră, în favoarea Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 16.10.2019.

  Hotarare 7040/2019 din 16.10.2019
 • Sedinta din data de 30.07.2019 la ora 9:00

  Complet: C1 civil Adm
 • Amână cauza

  Instanţa, constatând că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, că s-a depus întâmpinare de către intimat, dar nu şi răspuns la întâmpinare de către petent, având în vedere dispoziţiile art.201 alin.4 C.pr.civ., dispune următoarele: • Fixează primul termen de judecată la data de 16.10.2019, pe C1 Civil, pentru când se vor cita părţile.

 • Sedinta din data de 11.06.2019 la ora 9:00

  Complet: C1 civil Adm
 • Amână cauza

  Măsuri dispuse pentru comunicarea întâmpinării, în condiţiile art.201 alin.2 C.pr.civ. Instanţa, constatând că s-a depus întâmpinare de către intimat, văzând dispoziţiile art.201 alin.2 C.pr.civ., dispune comunicarea către petent a acestei întâmpinări şi a înscrisurilor ataşate acesteia (se va efectua o fotocopie din oficiu de pe înscrisurile existente la filele 16-17 din dosar), cu următoarele menţiuni: • de a depune în mod obligatoriu răspuns la întâmpinare, în termen de 10 de zile de la data comunicării acesteia, cu menţiunea că de răspunsul la întâmpinare pârâtul va lua cunoştinţă de la dosarul cauzei; Termen administrativ – 30.07.2019, pe C1 – civil Adm. (fără prezenţa părţilor)

 • Sedinta din data de 07.05.2019 la ora 9:00

  Complet: C1 civil Adm
 • Amână cauza

  Măsuri dispuse pentru comunicarea cererii de chemare în judecată, în condiţiile art.201 alin.1 C.pr.civ. Instanţa, constatând că sunt/au fost îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, văzând dispoziţiile art.201 alin.1 C.pr.civ., dispune comunicarea către intimat a cererii de chemare în judecată şi a înscrisurilor ataşate acesteia, cu următoarele menţiuni: • de a depune în mod obligatoriu întâmpinare, în termen de 25 de zile de la data comunicării cererii de chemare în judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel, toate acestea în conformitate cu dispoziţiile art.201 alin.1, coroborat cu art.208 C.pr.civ.; • de a alătura întâmpinării înscrisurile pe care se sprijină, în copii certificate conform cu originalul sau alte mijloace de probă, în două exemplare, conform dispoziţiilor art.206 alin.2, raportat la art.149 alin.1 şi art.150 alin.1, alin.2 şi alin.5 C.pr.civ. Termen administrativ – 11.06.2019, pe C1 – civil Adm. (fără prezenţa părţilor)

Flux dosar


Actualizare GRPD