Dosar 1001/268/2019 din 22.03.2019

exercitarea autorităţii părinteşti deleg. aut părinteşti


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1001/268/2019
Data dosar:
22.03.2019
Instanta:
Judecătoria Odorheiul Secuiesc
Departament:
-
Obiect:
exercitarea autorităţii părinteşti deleg. aut părinteşti
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 26.03.2019 la ora 11:00

    Complet: complet 4
  • Admite in parte cererea

    Admite în parte cererea formulată de petentul ORAŞUL VLĂHIŢA privind delegarea autorităţii părinteşti şi în consecinţă: Delegă autoritatea părintească cu privire la minorii GYORGY ENDRE, născut la şi GYORGY ILDIKO, născută la , numitului BENEDEK KAROLY, – bunicul minorilor, de la data pronunţării prezentei, 26 martie 2019 până la data de 31 mai 2019. Pe perioada delegării persoana desemnată Benedek Karoly are următoarele drepturi şi obligaţii: asigurarea condiţiilor de viaţă necesare dezvoltării copiilor (stare de sănătate, dezvoltare fizică, educaţie, şcolarizare), paza şi supravegherea copiilor, dreptul de a lua anumite măsuri disciplinare faţă de copii cu respectarea demnităţii acestora şi fără să primejduiască dezvoltarea fizică, intelectuală, morală ori sănătatea acestora, dreptul de a cere înapoierea copiilor de la orice persoană care îi ţine fără drept, dreptul de a stabili locuinţa copiilor, obligaţia de a informa copiii despre toate actele şi faptele care i-ar putea afecta, obligaţia respectării opiniei acestora, obligaţia de a coopera cu copiii, dreptul şi obligaţia de a administra bunurile copiilor, dreptul şi obligaţia de reprezentare legală a copiilor, obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor copiilor, obligaţia de a coopera cu persoanele fizice şi persoanele juridice cu atribuţii în domeniul îngrijirii şi educării. Instituie în sarcina persoanei desemnate Benedek Karoly obligativitatea de a urma un program de consiliere, pe o perioadă de 6 luni, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorii, program organizat de Serviciul public de asistenţă socială, în baza art. 105 al.2,8 din Legea 272/2004. O copie a prezentei hotărâri se comunică Primarului oraşului Vlăhiţa. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Odorheiu Secuiesc. Pronunţată în şedinţa publică din 26 martie 2019.

    Hotarare 904/2019 din 26.03.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD