Dosar 1003/268/2019 din 22.03.2019

exercitarea autorităţii părinteşti deleg. aut părinteşti


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1003/268/2019
Data dosar:
22.03.2019
Instanta:
Judecătoria Odorheiul Secuiesc
Departament:
-
Obiect:
exercitarea autorităţii părinteşti deleg. aut părinteşti
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 26.03.2019 la ora 11:00

    Complet: complet 4
  • Admite cererea

    Admite cererea formulată de petenta COMUNA VĂRŞAG, privind delegarea autorităţii părinteşti şi în consecinţă: Delegă autoritatea părintească cu privire la minorul FABIAN KRISTOF, născut la , numitei FABIAN VILMA, – bunica minorului de la data de 1 aprilie 2019 până la data de 1 iunie 2019. Pe perioada delegării persoana desemnată Fabian Vilma are următoarele drepturi şi obligaţii: asigurarea condiţiilor de viaţă necesare dezvoltării copilului (stare de sănătate, dezvoltare fizică, educaţie, şcolarizare), paza şi supravegherea copilului, dreptul de a lua anumite măsuri disciplinare faţă de copil cu respectarea demnităţii acestuia şi fără să primejduiască dezvoltarea fizică, intelectuală, morală ori sănătatea acestuia, dreptul de a cere înapoierea copilului de la orice persoană care îl ţine fără drept, dreptul de a stabili locuinţa copilului, obligaţia de a informa copilul despre toate actele şi faptele care l-ar putea afecta, obligaţia respectării opiniei acestuia, obligaţia de a coopera cu copilul, dreptul şi obligaţia de a administra bunurile copilului, dreptul şi obligaţia de reprezentare legală a copilului, obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor copilului, obligaţia de a coopera cu persoanele fizice şi persoanele juridice cu atribuţii în domeniul îngrijirii şi educării. Instituie în sarcina persoanei desemnate Fabian Vilma obligativitatea de a urma un program de consiliere, pe o perioadă de 6 luni, pentru a preveni situaţii de conflict, neadaptare sau neglijenţă în relaţia cu minorul, program organizat de Serviciul public de asistenţă socială, în baza art. 105 al.2,8 din Legea 272/2004. O copie a prezentei hotărâri se comunică Primarului comunei Vărşag. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Odorheiu Secuiesc. Pronunţată în şedinţa publică din 26 martie 2019.

    Hotarare 905/2019 din 26.03.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD