Dosar 1018/174/2019 din 06.09.2019

încuviinţare executare silită


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1018/174/2019
Data dosar:
06.09.2019
Instanta:
Judecătoria Agnita
Departament:
Sectia Generala
Obiect:
încuviinţare executare silită
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 01.10.2019 la ora 10:00

  Complet: C4 CC
 • Admite cererea

  Admite cererea formulată de petentul Biroul Executorului Judecătoresc Ulesan Daniela Maria. Încuviinţează executarea silită în favoarea creditorului INTRUM DEBT FINANCE AG, prin avocat Anghelache Elena, cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la Intrum România S.A., împotriva debitoarea VINŢEA VETA, în oricare din modalităţile prevăzute de lege, în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit Provident nr. 109080990 din data de 17.12.2007, pentru recuperarea sumei de 4447,18 lei, reprezentând valoare credit restant (3022,80 de lei) şi dobândă restantă (1424,38 lei), precum şi pentru cheltuielile de executare care ar putea rezulta în cursul executării silite. Autorizează creditorul să treacă la executarea silită a obliga?iilor cuprinse în titlul executoriu. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 01.10.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  Hotararecameraconsiliu615/2019 din 01.10.2019
 • Sedinta din data de 20.09.2019 la ora 10:00

  Complet: C4 CC
 • Amână cauza

  Constată că nu s-a putut efectua comunicarea adresei emise de către instanţă prin care s-a pus în vedere obligaţia depunerii unor acte de către executorul judecătoresc, sub sancţiunea anulării cererii, prin intermediul fax-ului, iar la dosar nu a fost returnată dovada comunicării prin poştă a adresei emise de instanţă. Pentru aceste motive, amână cauza şi acordă termen la data de 01.10.2019.

  Incheiere de sedinta din 20.09.2019
 • Sedinta din data de 11.09.2019 la ora 10:00

  Complet: C4 CC
 • Amână cauza

  amână cauza la 20.09.2019. Având în vedere că titlul executoriu depus la dosar este reprezentat de contractul de credit nr. 109080990 din data de 17.12.2017 încheiat între Provident Financial România IFN S.A. şi debitoarea Vintea Ana, se va trimite adresă către executorul judecătoresc ca până la termenul următor să depună la dosar contractul privind cesiunea de creanţe încheiat între INTRUM DEBT FINANCE AG (fostă INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG) şi Provident Financial România IFN S.A.

  Incheiere de sedinta din 11.09.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD