Dosar 1072/244/2019 din 22.03.2019

situaţie juridică minor delegare autoritate părintească


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1072/244/2019
Data dosar:
22.03.2019
Instanta:
Judecătoria Huși
Departament:
JUDECĂTORIA HUŞI
Obiect:
situaţie juridică minor delegare autoritate părintească
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 13.05.2019 la ora 10:00

    Complet: Complet C1 Instanţă de tutelă
  • Admite cererea

    Admite cererea formulată de reclamanta PIELE SORINA-ELENA, , cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet avocat Mihu Gheorghita din mun. Husi, str. Moldovei, nr. 5, judetul Vaslui, în contradictoriu cu pârâta JORA GEORGETA, Dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti asupra minorului PIELE RADUCU-STEFAN, , în persoana pârâtei JORA GEORGETA, pe durata lipsei din ţară a reclamantei, dar nu mai mult de un an de la data comunicării încheierii. Stabileşte domiciliul minorului la cel al pârâtei, pe durata lipsei reclamantei, dar nu mai mult de un an de la data comunicării încheierii. Pârâta are obligaţia de a asigura minorului condiţiile de viaţă necesare dezvoltării (stare de sănătate, dezvoltarea fizică, educaţie, şcolarizare şi pregătire profesională), precum şi paza şi supravegherea acestuia. Pe durata cât minorul rămâne în îngrijirea şi locuinţa pârâtei, aceasta are dreptul să încaseze şi să administreze în interesul minorului alocaţia de stat. Un exemplar de pe încheiere se va comunica primarului comunei Drânceni şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din cadrul Consiliului Local Vaslui, pentru monitorizarea situaţiei minorului. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. În cazul declarării apelului, cererea se va depune la Judecătoria Huşi. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.05.2019.

    Hotarare 468/2019 din 13.05.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD