Dosar 11506/301/2019/a1.2 din 22.05.2019

verificare măsuri preventive (art.205 NCPP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 11506/301/2019/a1.2
Data dosar:
22.05.2019
Instanta:
Tribunalul București
Departament:
Secţia I Penală - Camera Preliminara / Fond
Obiect:
verificare măsuri preventive (art.205 NCPP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Contestatie NCPP

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 27.05.2019 la ora 10:00

    Complet: CCCP20
  • ca nefondat

    În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b C. proc. pen., raportat la art. 205 C. proc. pen., respinge ca nefondată contesta?ia formulată de inculpatul-contestator PREDA FLORENTIN ROBERT (fiul lui re?inut în Penitenciarul Bucureşti – Jilava), împotriva încheierii din data de 17.05.2019, pronun?ată de Judecătoria Sectorului 3 Bucure?ti – Sec?ia Penală, în dosarul nr. 11506/301/2019/a1.2. În baza art. 275 alin. 2 C. proc. pen. obligă contestatorul la plata sumei de 100 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. 6 C. proc. pen. onorariul cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru contestator, în cuantum de 313 lei, va fi avansat din bugetul Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată în camera de consiliu, în data de 27.05.2019.

    Incheierefinalacameraconsiliu330/2019 din 27.05.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD