Dosar 1151/312/2018 din 30.12.2019

falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1151/312/2018
Data dosar:
30.12.2019
Instanta:
Curtea de Apel București
Departament:
Secţia a II-a penală
Obiect:
falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 15.07.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 C7 A Continuitate
 • Soluţionare

  Dp.683/A- În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelul declarat de inculpatul B***** L******* împotriva sentinţei penale nr. 517 din data de 16.10.2019 pronunţate de Judecătoria Slobozia – Secţia Civil - Penal, în dosarul nr. 1151/312/2018. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, în fond, rejudecând: Constată că legea penală mai favorabilă este legea veche, respectiv Codul penal din 1968. I. În baza art. 396 alin. 1 şi alin. 6 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului B***** L******* pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal din 1968 cu aplic. art. 5 Cod penal (fapta din 01.09.2011), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 26 Cod penal din 1968 rap. la art. 215 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal din 1968 cu aplic. art. 74 alin. 2 Cod penal din 1968 rap. la art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1968, cu aplic. art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul B***** L******* la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea complicităţii la infracţiunea de înşelăciune (fapta din 01.09.2011). II. În baza art. 290 alin. 1 Cod penal din 1968 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, art. 37 lit. a Cod penal din 1968 şi art. 74 alin. 2 Cod penal din 1968 rap. la art. 80 alin. 2 Cod penal din 1968, cu aplic. art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul B***** L******* la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (fapta din 20-21.06.2012). În baza art. 215 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal din 1968 cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal din 1968, art. 74 alin. 2 Cod penal din 1968 rap. la art. 76 alin. 1 lit. c Cod penal din 1968 şi art. 80 Cod penal din 1968, cu aplic. art. 5 Cod penal condamnă pe inculpatul B***** L******* la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune (fapta din 20-21.06.2012). În baza art. 86 ind. 5 alin. 1 Cod penal din 1968 rap. la art. 85 alin. 1 Cod penal din 1968 anulează suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicate inculpatului prin sentinţa penala nr. 376/F/29.10.2014 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, definitivă prin decizia penală nr. 551/A/15.04.2015 a Curţii de Apel Bucureşti. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 376/F/29.10.2014 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, definitivă prin decizia penală nr. 551/A/15.04.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală şi repune în individualitatea lor pedepsele componente, astfel: - 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, infracţiune comisă în perioada ianuarie-martie 2009, aplicată prin sentinţa penală nr. 939/19.10.2011 a Judecătoriei Slobozia, definitivă prin neapelare la data de 07.11.2011. - 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 215 alin. 1 şi 4 Cod penal din 1968 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, infracţiune comisă la data de 08.04.2009, aplicată prin sentinţa penală nr. 939/19.10.2011 a Judecătoriei Slobozia, definitivă prin neapelare la data de 07.11.2011. - 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, aplicată prin sentinţa penală nr. 376/F/29.10.2014 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, definitivă prin decizia penală nr. 551/A/15.04.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală. - 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1968, aplicată prin sentinţa penală nr. 376/F/29.10.2014 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, definitivă prin decizia penală nr. 551/A/15.04.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală. Menţine anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 939/19.10.2011 a Judecătoriei Slobozia, definitivă prin neapelare la data de 07.11.2011. În baza art. 86 ind. 5 alin. 1 Cod penal din 1968 rap. la art. 85 alin. 1 Cod penal din 1968 şi art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin prezenta decizie cu pedepsele de 6 luni închisoare şi 3 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 939/19.10.2011 a Judecătoriei Slobozia, definitivă prin neapelare la data de 07.11.2011, şi cu pedepsele de 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. 376/F/29.10.2014 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, definitivă prin decizia penală nr. 551/A/15.04.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, şi aplică spre executare pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare sporită cu 6 luni închisoare, în final pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 86 ind. 5 alin. 1 Cod penal din 1968 rap. la art. 85 alin. 1 Cod penal din 1968, art. 39 alin. 1 Cod penal din 1968 şi art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedeapsa de 3 luni închisoare aplicată prin prezenta decizie cu pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare anterior stabilită şi aplică inculpatului spre executare pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 86 ind. 5 alin. 1 Cod penal din 1968 rap. la art. 85 alin. 1 Cod penal din 1968, art. 39 alin. 1 Cod penal din 1968 şi art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin prezenta decizie cu pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare anterior stabilită şi aplică inculpatului spre executare pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a Cod penal din 1968 şi art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal din 1968 contopeşte pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare cu pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare, anterior stabilite şi aplică inculpatului spre executare pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare sporită cu 6 luni închisoare, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.07.2020.

  Hotarare 683/2020 din 15.07.2020
 • Sedinta din data de 08.07.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 C7 A Continuitate
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la 15.07.2020.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 08.07.2020
 • Sedinta din data de 23.06.2020 la ora 11:00

  Complet: S2 C7 A Continuitate
 • Amână pronunţarea

  Stabileşte pronunţarea la 08.07.2020.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 23.06.2020
 • Sedinta din data de 26.05.2020 la ora 13:00

  Complet: S2 C7 A Continuitate
 • Amână cauza

  Pentru lipsa inculpatului acordă termen la 23.06.2020, ora 11:00.

  Incheiere de sedinta din 26.05.2020
 • Sedinta din data de 12.05.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 C7 A
 • Termen preschimbat

  Având în vedere prelungirea de către Preşedintele României, prin Decretul nr. 51/14.04.2020, a stării de urgenţă pe întreg teritoriul României, pe o durată de încă 30 de zile, Hotărârea nr. 53 din data de 18.03.2020 a Colegiului de conducere al Cur?ii de Apel Bucure?ti, în temeiul art. 353 alin.10 Cod procedură penală, dispune preschimbarea termenului de judecată la data de 26.05.2020, ora 13:00, C7A Continuitate, Sala P91, pentru când se vor cita păr?ile, cu menţiunea de a se prezenta la termenul preschimbat, nu la termenul din data de 12.05.2020. Se contactează apărătorul ales al apelantului inculpat. Dată în camera de consiliu, azi, 28.04.2020, fără citarea păr?ilor.

  Rezolutie din 28.04.2020
 • Sedinta din data de 17.03.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 C7 A
 • Termen intermediar

  Având în vedere Hotărârea nr. 192 din 12.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Sec?ia pentru Judecători, Hotărârea nr. 191 din 10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Sec?ia pentru Judecători ?i Hotărârea nr. 45 din data de 11.03.2020 a Colegiului de conducere al Cur?ii de Apel Bucure?ti, în temeiul art. 353 alin.10 Cod procedură penală, dispune preschimbarea termenului de judecată la data de 12.05.2020, ora 09:00, C7A , Sala P91, pentru când se vor cita păr?ile.

  Rezolutie din 17.03.2020
 • Sedinta din data de 18.02.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 C7 A
 • Amână cauza

  Având în vedere Hotărârea nr. 2/29.01.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucure?ti, precum şi Hotărârea din data de 21.01.2020 a Adunării Generale a Procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, va amâna cauza.

  Incheiere de sedinta din 18.02.2020
 • Sedinta din data de 21.01.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 C7 A
 • Amână cauza

  Pentru a da posibilitatea apelantului inculpat B***** L******* să fie asistat de un apărător ales şi pentru pregătirea apărării, precum şi fa?ă de lipsa de procedura cu intimata parte civila DEBT COLLECTION AGENCY SRL, amâna cauza

  Incheiere de sedinta din 21.01.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD