Dosar 11603/182/2019 din 30.10.2019

încuviinţarea executării silite


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 11603/182/2019
Data dosar:
30.10.2019
Instanta:
Tribunalul Maramureș
Departament:
Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
încuviinţarea executării silite
Categorie:
Litigii cu profesionistii
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 11.12.2019 la ora 08:30

  Complet: NCPC Complet nr.6 Apel
 • Schimbat total

  Constată că s-a depus dovada achitării taxei judiciare de timbru aferente cererii de apel în original. Admite apelul declarat de apelanta TBI CREDIT IFN S.A., în calitate de administrator cu drepturi depline pentru şi în numele creditoarei TBI BANK EAD, împotriva Încheierii civile nr. 9980/26.09.2019, pronunţată de Judecătoria Baia Mare, pe care o schimbă în temeiul art. 480 alin. 2 Noul Cod de procedură civilă, în sensul că: Admite cererea de încuviinţare a executării silite formulată de petentul SCPEJ MATIŞ ŞI GĂZDAC, şi în consecinţă: Încuviinţează în toate formele prevăzute de lege executarea silită solicitată de către creditorul urmăritor TBI BANK EAD, prin administrator cu drepturi depline TBI CREDIT IFN S.A., împotriva debitorului Nicorut Florin Vasile, în baza titlului executoriu reprezentat de Contractul nr. 20172016401/19.12.2017, încheiat între TBI CREDIT IFN S.A. şi debitorul Nicorut Florin Vasile şi autorizează creditoarea să treacă la executarea silită pentru creanţa neachitată în cuantum de 4.382,4 lei, 20 lei taxă judiciară de timbru şi a tuturor cheltuielilor ocazionate de executarea silită în Dosarul de executare silită nr. 634/2019. Încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate şi permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviinţarea să recurgă, simultan ori succesiv, la modalităţile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. Definitivă. Pronunţată azi 11.12.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  Hotarare 1520/2019 din 11.12.2019
 • Sedinta din data de 27.11.2019 la ora 08:30

  Complet: NCPC Complet nr.6 Apel
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la data de 11.12.2019 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, asupra excepţiei netimbrării sub rezerva depunerii dovezii plăţii taxei judiciare de timbru în original, respectiv pe fondul cauzei.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 27.11.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD