Dosar 158/45/2019 din 22.03.2019

anulare act administrativ


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 158/45/2019
Data dosar:
22.03.2019
Instanta:
Curtea de Apel Iași
Departament:
Secţia contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
anulare act administrativ
Categorie:
Contencios administrativ si fiscal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 21.06.2019 la ora 11:00

  Complet: Contencios-Fond_8
 • Admite cererea

  Admite excepţia lipsei de interes în formularea capetelor de cerere ale acţiunii formulate de reclamantul Municipiul Iaşi vizând constatarea caracterului eligibil al proiectului „înnoirea parcului prin achiziţionarea de mijloace de transport public noi cu combustibil alternativi şi/sau electrice în Municipiul Iaşi " şi obligarea autorităţii publice pârâte Administraţiei Fondului pentru Mediu la alocarea finanţării nerambursabile şi, pe cale de consecinţă, le respinge ca lipsite de interes. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul UAT-Municipiul Iaşi, prin primar, în contradictoriu cu pârâţii Administraţia Fondului pentru Mediu şi Comitetul Director al Administraţiei Fondului pentru Mediu. Anulează Deciziile Comitetului Director al Administraţiei Fondului Mediu din data de 07.12.2018 şi cea emisă sub nr.349/DCD/17.12.2018. Constată conformitatea administrativă a documentaţiei aferente dosarului de finanţare depus de reclamantul UAT Municipiul Iaşi privind proiectul „înnoirea parcului prin achiziţionarea de mijloace de transport public noi cu combustibil alternativi şi/sau electrice în Municipiul Iaşi " şi, pe cale de consecinţă, obligă Administraţia Fondului pentru Mediu la verificarea pe fond a caracterului eligibil al proiectului depus de reclamant, cu respectarea celorlalte etape reglementate de art.7 din Ordinul nr.741/2018 al Ministrului Mediului. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Mediului. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi 21.06.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

  Hotarare 70/2019 din 21.06.2019
 • Sedinta din data de 19.06.2019 la ora 11:00

  Complet: Contencios-Fond_8
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea pentru data de 21.06.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 19.06.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD