Dosar 16127/301/2019 din 30.12.2019

furtul calificat (art.229 NCP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 16127/301/2019
Data dosar:
30.12.2019
Instanta:
Curtea de Apel București
Departament:
Secţia a II-a penală
Obiect:
furtul calificat (art.229 NCP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Apel

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 03.03.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 C 11 A
 • Soluţionare

  Dp.141/A- În baza art.421 pct.2 lit.a si b C.pr.pen. admite apelul formulat de inculpatul ACHIM CORNEL împotriva sentin?ei penale nr.846/19.11.2019 a Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti. Desfiin?ează in parte sentin?a penala apelata si, rejudecând: Descontopeste pedeapsa rezultanta de 4 ani, 6 luni şi 20 de zile închisoare si interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durata de 2 ani in pedepsele componente, pe care le repune in individualitatea lor. Retine in favoarea inculpatului dispozi?iile art.75 alin.2 lit.b Cod penal cu privire la infrac?iunea dedusa judeca?ii. In baza art.228 alin.1-art.229 alin.2 lit.b Cod penal cu aplicarea art.75 alin.2 lit.b Cod penal, art.396 alin.10 C.pr.pen., condamna pe inculpatul ACHIM CORNEL la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 40 alin. (1) raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, contopeşte pedeapsa de 1 an închisoare aplicată în prezenta cu: - pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din perioada 02-06.06.2017) prev. de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b şi d, alin. 2 lit. b C.p., aplicată prin sentinta penala nr. 88/06.02.2018 a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, definitivă la data de 27.03.2018 prin decizia penală nr. 414A a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală; - pedeapsa de 1 an închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din data de 17.01.2018) prev. de art. 228 alin. 1 – 229 alin. 1 lit. b C.p. aplicată prin sentinţa penală nr. 550/21.06.2018 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, definitivă la data de 25.09.2018 prin decizia penală nr. 1187/A a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală; - pedeapsa de 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 587/15.11.2018 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, definitivă la data de 11.12.2018 prin exprirarea termenului de apel; - pedeapsa de 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt (faptă din data de 15.09.2015) prev. de art. 228 alin. 1 C.p. şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., aplicata prin sentinţa penală nr. 90/11.02.2016 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti definitivă prin decizia penală nr. 739/22.04.2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală; - pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt (faptă din data de 17.09.2015) prev. de art. 228 alin. 1 C.p., şi pedeapsa complementară de 1 an interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., aplicata prin sentinţa penală nr. 90/11.02.2016 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti definitivă prin decizia penală nr. 739/22.04.2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală. Aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani inchisoare la care se adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (3 ani si 8 luni închisoare), respectiv un spor de 1 an, 2 luni si 20 de zile închisoare, urmând ca inculpatul să execute în final o pedeapsă rezultantă de 4 ani, 2 luni si 20 de zile închisoare. În baza disp. art. 45 alin. (4) C.p. aplică, alături de pedeapsa rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării pe o durată de 2 ani, a drepturilor prevăzute de art. art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) şi lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat), după executarea pedepsei principale. În baza disp. art. 45 alin. (5) Cod penal, aplică alături de pedeapsa principală pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal, ce se va executa până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza disp. art. 40 alin. (3) şi art. 72 alin. 1 C.p., scade din pedeapsa de 4 ani, 2 luni si 20 de zile închisoare perioadele de la 16.09.2015 la data de 25.04.2016, de la 17.06.2017 la 09.11.2017 ?i de la 29.01.2018 la zi. Anulează mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 1921/2019/11.09.2019 emis de Judecătoria Sectorului 4 Bucure?ti în baza sentinţei penale nr. 2543/03.09.2019, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, rămasă definitivă prin necontestare la data de 11.09.2019, respectiv MEPI nr. 294/2016 emis în baza nr. 90/11.02.2016 a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti definitivă prin decizia penală nr. 739/22.04.2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii pentru pedeapsa de 4 ani, 2 luni si 20 de zile închisoare. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate, in masura in care nu contravin prezentei. In baza art.275 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat in apel raman in sarcina acestuia. Onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpat, in cuantum de 868 lei, ramane in sarcina statului si se avansează din fondurile M.J. Definitivă. Pronunţată în sedinta publica azi, 03.03.2020.

  Hotarare 141/2020 din 03.03.2020
 • Sedinta din data de 24.02.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 C 11 A
 • Amână cauza

  termen de pronuntare - 03.03.2020

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 24.02.2020
 • Sedinta din data de 27.01.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 C 11 A
 • Amână cauza

  Conform Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti din 21.01.2020

  Incheiere de sedinta din 27.01.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD