Dosar 28229/211/2019 din 13.12.2019

alte cereri CONST


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 28229/211/2019
Data dosar:
13.12.2019
Instanta:
Judecătoria Cluj-Napoca
Departament:
Civil
Obiect:
alte cereri CONST
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 11.02.2020 la ora 8:00

  Complet: Complet asociatii de proprietari 2
 • Admite cererea

  Admite cererea formulată de catre petenta ASOCIATIA DE PROPRIETARI FLOREŞTI, STR.MUZEUL APEI, NR.13, cu sediul in comuna Floreşti, str.Muzeul Apei, nr.13, jud.Cluj, reprezentată de preşedinte Piticari Lidia-Elena. Autorizează constituirea ASOCIATIEI DE PROPRIETARI FLOREŞTI, STR.MUZEUL APEI, NR.13, care dobândeşte personalitate juridică şi dispune înregistrarea ei în Registrul special al asociaţiilor de proprietari al Judecătoriei Cluj-Napoca, în baza statutului, a acordului de asociere şi a procesului-verbal al adunării generale de constituire, care fac parte integrantă din prezenta încheiere. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Dată in camera de consiliu si pronunţată în şedinţa publică din data de 11.02.2020.

  Incheierefinalacameraconsiliu1113/2020 din 11.02.2020
 • Sedinta din data de 13.01.2020 la ora 8:00

  Complet: Complet asociatii de proprietari 2
 • Suspendat

  Suspendat în temeiul art.242 NCPC,pentru neîndeplinirea obligaţiilor dispuse de instanţă.

  Incheiere suspendare din 13.01.2020
 • Sedinta din data de 17.12.2019 la ora 8:00

  Complet: Complet asociatii de proprietari 2
 • Amână cauza

  Amana judecarea cauzei pentru data de 13.01.2020, camera de consiliu, ora 08.00, termen pentru cand se va cita petenta cu mentiunea de a depune la dosar cazierele judiciare privind membrii comitetului executiv si al cenzorului – sub sanctiunea suspendarii cauzei in baza art. 242 N. Cod proc. Civila. Data in camera de consiliu si pronunţată în şedinţa publică din data de 17.12.2019.

  Incheiere de sedinta din 17.12.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD