Dosar 31051/302/2019 din 31.12.2019

contestaţie împotriva deciziei comisiei de insolvenţă


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 31051/302/2019
Data dosar:
31.12.2019
Instanta:
Judecătoria Sectorul 5 București
Departament:
.....
Obiect:
contestaţie împotriva deciziei comisiei de insolvenţă
Categorie:
Insolventa persoanei fizice
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Urmatoarea sedinta in data de 16.06.2020 la ora 9:00

  Complet: C1 civil Adm
 • Sedinta din data de 12.05.2020 la ora 9:00

  Complet: C1 civil Adm
 • Termen intermediar

  REZOLU?IE, Suspendat, Decretul nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, publicat în M. Of. nr.311/14.04.2020. PROCES-VERBAL aferent termenului administrativ din data de 12.05.2020 Având în vedere că judecarea prezentului proces este suspendată de plin drept, în baza art.63 alin.11 din Decretul nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, publicat în M. Of. nr.311/14.04.2020, Urmează a acorda un nou termen administrativ în acest sens. Cu precizarea că termenul administrativ sus-arătat a fost stabilit pentru asigurarea eviden?ei dosarului în sistemul ECRIS, putând fi modificat ulterior, prin proces-verbal, în cazul prelungirii stării de urgen?ă. Prezentul proces-verbal urmează a fi ata?at la dosarul cauzei la momentul reluării activită?ii instan?ei. Termen administrativ – 16.06.2020, pe C1 – civil Adm. (fără prezenţa părţilor)

 • Sedinta din data de 31.03.2020 la ora 9:00

  Complet: C1 civil Adm
 • Termen intermediar

  REZOLU?IE, Suspendat, Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgen?ă pe teritoriul României, publicat în M. Of. nr.212/16.03.2020. PROCES-VERBAL aferent termenului administrativ din data de 31.03.2020 Având în vedere că prin Hotărârea nr.5/11.03.2020 a Adunării Generale a judecătorilor Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, accesibilă pe site-ul instan?ei, s-a hotărât suspendarea activităţii Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, perioada 12.03.2020-30.04.2020, Urmează a acorda un nou termen administrativ în acest sens. Cu precizarea că termenul administrativ sus-arătat a fost stabilit pentru asigurarea eviden?ei dosarului în sistemul ECRIS, putând fi modificat ulterior, prin proces-verbal, în cazul prelungirii suspendării activită?ii instan?ei generate de prelungirea stării de urgen?ă. Prezentul proces-verbal urmează a fi ata?at la dosarul cauzei la momentul reluării activită?ii instan?ei. Termen administrativ – 12.05.2020, pe C1 – civil Adm. (fără prezenţa părţilor)

 • Sedinta din data de 03.03.2020 la ora 9:00

  Complet: C1 civil Adm
 • Amână cauza

  Având în vedere că prin Hotărârea nr.2/21.01.2020 a Adunării Generale a judecătorilor Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti s-a hotărât suspendarea activităţii Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, cu începere din data de 22.01.2020 şi până la retragerea sau respingerea propunerii legislative de eliminare a pensiilor de serviciu ale magistraţilor, urmând a se judeca doar cauzele penale urgente şi cu măsuri preventive, ordinele de protecţie, ordonanţele preşedinţiale, cererile de suspendare provizorie a executării, cererile având ca obiect măsuri asigurătorii şi cererile de încuviinţare a executării silite, iar, faţă de împrejurarea că prezenta cauză nu se circumscrie situaţiei sus-menţionate, Urmează a acorda un nou termen administrativ în acest sens. Termen administrativ – 31.03.2020, pe C1 – civil Adm. (fără prezenţa părţilor)

 • Sedinta din data de 28.01.2020 la ora 9:00

  Complet: C1 civil Adm
 • Amână cauza

  Instanţa dispune citarea contestatorului, la domiciliul procesual ales (cabinet de avocat), cu menţiunea: • de a depune la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la comunicare, exemplare suficiente, ale cererii de chemare în judecată şi ale înscrisurilor ataşate acesteia (pentru instanţă şi pentru comunicare (în funcţie de numărul pârâţilor), la dosarul cauzei fiind depusă doar contesta?ia), conform dispoziţiilor art.149 alin.1 şi art.150 alin.1, alin.2 şi alin.5 C.pr.civ., • de a indica indice numele şi prenumele/denumirea pârâţilor (creditori), domiciliul sau reşedinţa, respectiv sediul acestora, • de a indica numărul dosarului de executare şi executorul judecătoresc pe rolul căruia a fost înregistrat, la care face referire în cerere, • să depună la dosar înscrisurile de care reclamantul înţelege a se folosi în proces, în dublu exemplar, în copii certificate pentru conformitate cu originalul. Toate acestea, sub sanc?iunea, în caz contrar, a suspendării judecării cauzei, conform art.242 alin.1 C.pr.civ. Instanţa dispune emiterea unei adrese către Comisia de Insolvenţă la Nivel Teritorial Bucureşti, cu menţiunea de a depune la dosarul cauzei, înaintea termenului acordat, în copii certificate conform cu originalul, toate înscrisurile care au stat la baza emiterii Deciziei nr.7/18.12.2019 privind pe debitorul Vesfrid Mihaela. Termen administrativ – 03.03.2020, pe C1 – civil Adm. (fără prezenţa părţilor)

Flux dosar


Actualizare GRPD