Dosar 3808/86/2019/a1.2 din 20.12.2019

luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3808/86/2019/a1.2
Data dosar:
20.12.2019
Instanta:
Tribunalul Suceava
Departament:
Secţia penală
Obiect:
luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 23.07.2020 la ora 9:00

  Complet: C8F
 • admite cererea

  În baza art. 231 al. 7 teza finală Cod procedură penală raportat la art. 202 al. 1, 2, 3 şi 4 lit. b Cod procedură penală corob. cu art. 211, art. 215 Cod procedură penală şi art. 2151 al. 1 Cod procedură penală, dispune înlocuirea măsurii arestării preventive luată prin încheierea camerei de consiliu din data de 23.12.2019 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Suceava în dosarul nr. 3808/86/2019/a1.2 (rămasă definitivă prin încheierea camerei de consiliu nr. 287/27.12.2020 a judecătorilor de cameră preliminară de la nivelul Curţii de Apel Suceava) faţă de inculpatul GRIJINCU ALIN – IOAN, zis Gotcă, în prezent aflat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Suceava, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: „constituirea unui grup infracţional organizat”, în modalitatea „aderare”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi „trafic de droguri de risc ?i mare risc”, în modalită?ile „procurare, de?inere, transportare, pentru punere în vânzare ?i vânzare de droguri de risc ?i mare risc, fără drept”, faptă prev. de art. 2 alin. 1 ?i 2 din Legea nr. 143/2000 cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal‚ cu măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe durata măsurii preventive a controlului judiciar inculpatul G******* A*** I*** trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza, cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, respectiv Poliţia comunei Muşeniţa, jud. Suceava, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În temeiul art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe durata controlului judiciar inculpatul se va supune şi următoarelor obligaţii: a) să nu părăsească limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar în faţa căruia se află cauza; b) să nu se apropie şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpaţii Roman Marius, Naida Cornel - Marian zis „Clon?”, Scripcar Andrei-Nicolae, Cîmpan Gheorghe, zis „Beton”, Strugariu Sebastian, Coca Vlad, Rosto?chi Ioan, zis „Rosti”, Zalischi Petru Daniel, Prelipceanu Sebastian Ovidiu, Buliga Gheorghe-Nicanor, zis Blondul, Miro?oi Tudor-Mihnea, Baroiu Dumitru, cu suspectul Gherasim Vasilică-Lucian şi nici cu martorii Lazăr Ovidiu (martor amenin?at), Manolache Florin, Cimpoe?u Andrei-Vasile, Fuior Ioan-Liviu, Iano? Mihai-Virgil, Iliesi Răzvan Ionu?, Merche? Gabriel, Ott Lorin-Cătălin, Manoilă Cătălin şi Pî?u Gavril. c) să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă; În baza art. 215 alin. 3 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive. În conformitate cu art. 215 al. 4 şi 6 Cod procedură penală, organele de poliţie anterior menţionate au obligaţia de a verifica periodic respectarea de către inculpat a măsurii preventive şi a obligaţiilor ce i s-au impus iar, în cazul în care constată încălcări ale acestora, sesizează de îndată procurorul (în cursul urmăririi penale), judecătorul de cameră preliminară (în procedura de cameră preliminară), sau instanţa de judecată (în cursul judecăţii). Dispune punerea în libertate a inculpatului G******* A*** I*** de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr. 1/CP din data de 23.12.2019 emis de judecătorul de cameră preliminară în baza încheierii pronunţată la data de 23.12.2019 în dosarul nr. 3808/86/2019/a1.2 al Tribunalului Suceava, la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, dacă nu este reţinut, deţinut sau arestat în altă cauză. Conform art. 215 alin. 5 Cod procedură penală, măsura va fi comunicată inculpatului, I.P.J. Suceava - Serviciul de Investigaţii Criminale – Biroul Supraveghere Judiciară, Poliţiei comunei Muşeniţa, jud. Suceava, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa Paşapoartelor Simple Suceava şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 23.07.2020.

  Incheiere finala dezinvestire din 23.07.2020
 • Sedinta din data de 23.12.2019 la ora 12:00

  Complet: C8F
 • Amână cauza

  În temeiul disp. art. 238 Cod procedură penală, admite în parte propunerea de arestare preventivă în lipsă formulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Suceava, vizând pe inculpatul G******* A*** I*** În temeiul art. 238 Cod procedură penală, art. 202 alin. 1, 2, 3 şi 4 lit. e Cod procedură penală rap. la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă, în lipsă, a inculpatului GRIJINCU ALIN – IOAN, zis Gotcă, pentru săvârşirea infracţiunilor de: „constituirea unui grup infracţional organizat”, în modalitatea „aderare”, faptă prev. de art. 367 alin. 1 şi 3 Cod penal şi „trafic de droguri de risc ?i mare risc”, în modalită?ile „procurare, de?inere, transportare, pentru punere în vânzare ?i vânzare de droguri de risc ?i mare risc, fără drept”, faptă prev. ?i ped. de art. 2 alin. 1 ?i 2 din Legea nr. 143/2000 cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data punerii în executare efectivă a mandatului de arestare preventivă. În conformitate cu disp. art. 230 Cod procedură penală, dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului GRIJINCU ALIN – IOAN, zis Gotcă. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de 80 lei reprezentând onorariul parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu, avocat Semaca Iulian. conform delegaţiei nr. 2466 din 23.12.2019, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul baroului Suceava. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru inculpat şi pentru procuror. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 23 decembrie 2019.

  Incheiere finala dezinvestire din 23.12.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD