Dosar 3903/320/2019 din 12.07.2019

suspendare executare TITL.EXEC.60252/11.01.2019 şi som.nr.62244/07.03.2019


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 3903/320/2019
Data dosar:
12.07.2019
Instanta:
Tribunalul Comercial Mureș
Departament:
FALIMENTE
Obiect:
suspendare executare TITL.EXEC.60252/11.01.2019 şi som.nr.62244/07.03.2019
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 09.08.2019 la ora 11:00

  Complet: C7 sindice
 • Legea 85/2006 privind insolventa

  Admite excepţia de procedură, de ordine publică şi dirimantă a necompetenţei teritorială exclusivă, invocată „ex officio” şi, în consecinţă: Se declară necompetent material, teritorial şi funcţional a dezlega cererea judiciară promovată de contestatorul administrator judiciar „CITR Filiala Cluj”S.P.R.L. – practician în insolvenţă din mun.Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr.48, etaj 6, jud.Mureş, cu mijloacele de comunicare rapidă indicate: la mapă (agreat voluntar), precum şi telefon 0264.444.821, 0264.444.822, tel./fax 0264.444.823 sau e-mail [email protected] – desemnat în beneficiul debitoarei insolvente societatea „Mondo Trade”S.R.L. – societate în reorganizare judiciară, cu sediul profesional în mun.Tg.Mureş, str.Gheorghe Doja, nr.225, jud.Mureş cu mijloace de comunicare rapidă indicate tel.0265.253.444, tel./fax 0265.253.047 şi e-mail [email protected] – reprezentată de administratorului special dl.Tiberiu Cristian, cu domiciliul declarat în com.Sângeorgiu de Mureş, sat Sângeorgiu de Mureş, str.Tofalău, nr.155, jud.Mureş, fără mijloace de comunicare rapidă indicate, în contradictoriu cu intimata creditoare Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, cu sediul socio-administrativ indicat potrivit dispoziţiunilor art.155 alin.2 C.pr.civ.(2010)-rep.în mun.Braşov, str.Mihail Kogălniceanu, nr.7, jud.Braşov, cu mijloace de comunicare rapidă indicate şi utilizate tel.0268.308.485, fax 0268.547.730 şi e-mail [email protected], circumscrisă dispoziţiunilor art.233 C.pr.fisc.(2015) - Legea nr.207/2015, recalificate din cele ale art.719 C.pr.civ.(2010)-rep., având ca obiect suspendarea executării silite fiscale întemeiată pe titlul executoriu fiscal nr.60252/11.01.2019 emis de ANAF-DGRFP Braşov-AJFP Mureş. Stabileşte că revine competenţa materială, teritorială şi funcţională instanţei de executare, respectiv Judecătoriei Târgu Mureş. Constată ivit conflictul negativ de competenţă în condiţiunile prescrise prin dispoziţiunile art.133 alin.1 pct.2 C.pr.civ.(2010)-rep., în raport cu sentinţa (încheierea) nr.1925/21.05.2019 pronunţată în dosarul nr.3903/320/2019 de Judecătoria Târgu Mureş – instanţă de executare. Suspendă din oficiu dezlegarea cereri alegate în temeiul dispoziţiunilor art.134, coroborate cu cele ale art.123 alin.1 C.pr.civ.(2010)-rep. Se dezînvesteşte şi înaintează dosarul pricinii pendinte instanţei competente a statornici în privinţa conflictului negativ de competenţă astfel ivit – Curtea de Apel Tg.Mureş, în temeiul dispoziţiunilor art.135 alin.1 C.pr.civ.(2010)-rep. Fără cheltuieli de judecată. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică din 09 august 2019, ora 11,oo, sala 26 a Tribunalului Specializat Mureş (sediul administrativ provizoriu).

  Hotarare 377/2019 din 09.08.2019
 • Sedinta din data de 02.08.2019 la ora 09:00

  Complet: C7 sindice
 • Amână cauza

  Amână pronunţarea la data de 09.08.2019, ora 11:00, sala 26 a Tribunalului Specializat Mureş.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 02.08.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD