Dosar 4966/175/2019 din 30.11.2019

verificare măsuri preventive (art.204 NCPP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 4966/175/2019
Data dosar:
30.11.2019
Instanta:
Tribunalul Alba
Departament:
SECŢIA PENALĂ
Obiect:
verificare măsuri preventive (art.204 NCPP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Contestatie NCPP

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 05.12.2019 la ora 09:00

    Complet: C4 C prev
  • ca nefondat

    Respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul VITAN FLORIN MARTON, fiul lui ..., născut la data de ..., împotriva Încheierii nr. 33/2019 pronunţată de Judecătoria Aiud în dos. nr. 4966/175/2019. În baza art. 275 alin. 2 Cpp obligă inculpatul contestator la plata sumei de 100 lei ch. judiciare avansate de stat în contestaţie. În baza art. 275 alin. 6 Cpp suma de 156,5 lei reprezentând contravaloarea a 50% din cuantumul onorariul cuvenit apărătorului din oficiu, avocat Vince Nadia, desemnat conform delegaţiei nr. 2401/04.12.2019 va fi virată în contul BCAJ Alba din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului. Definitivă şi executorie. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 05.12.2019.

    Incheiere masuri preventive faza de UP 31/2019 din 05.12.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD