Dosar 5341/1748/2019 din 14.05.2019

contestaţia la executare (art.598 NCPP) VCPP


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 5341/1748/2019
Data dosar:
14.05.2019
Instanta:
Curtea de Apel București
Departament:
Secţia I penală
Obiect:
contestaţia la executare (art.598 NCPP) VCPP
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Recurs

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 07.06.2019 la ora 09:00

    Complet: S1 C4 R continuitate
  • Admis contestaţia la executare

    MINUTA deciziei penale nr. 10/R din data de 07 iunie 2019 În temeiul art.599 rap. la art.598 alin.1 lit.c Cod de procedură penală admite contesta?ia la executare formulată de Serviciul de Proba?iune Bucure?ti cu privire la punerea în executare a sentin?ei penale nr.568 din 04.10.2013 pronun?ată de Judecătoria Cornetu, jude?ul Ilfov, în dosarul penal nr.4054/1748/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr.2155 din 21.11.2013 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia I Penală. Lămure?te dispozitivul deciziei penale nr.2155 din 21.11.2013 pronun?ată de Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia I Penală, în dosarul penal nr.4054/1748/2013, în sensul că termenul de încercare de 6 ani ?i 2 luni pe durata căruia s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an ?i 2 luni închisoare aplicată inculpatului GHEORGHE FĂNEL AURA? a început să curgă, conform art.865 alin.2 teza a II-a din Codul penal 1969, de la data de 07.05.2013, când a rămas definitivă prin nerecurare sentin?a penală nr.788 din 22.04.2013 pronun?ată de Judecătoria sectorului 3 Bucure?ti, în dosarul penal nr.8815/301/2013. În temeiul art.275 alin.3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 07 iunie 2019.

    Hotarare 10/2019 din 07.06.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD