Dosar 548/45/2019 din 27.09.2019

întreruperea executării pedepsei/contestaţie (art.592 NCPP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 548/45/2019
Data dosar:
27.09.2019
Instanta:
Curtea de Apel Iași
Departament:
NCPP-Secţia penală şi pt cauze cu minori
Obiect:
întreruperea executării pedepsei/contestaţie (art.592 NCPP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Contestatie In Anulare NCPP

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 18.10.2019 la ora 09:00

  Complet: NCPP-Penal-CJ_6
 • ia act de retragere

  Ia act de retragerea contesta?iei în anulare formulate de contestatorul condamant Atomei Mihai, în prezent de?inut în Penitenciarul Ia?i, împotriva deciziei penale nr. 88/2019 din data de 12.09.2019 a Cur?ii de Apel Ia?i, pronun?ate în dosarul penal nr. 404/45/019 al aceleiaşi instanţe. În temeiul dispozi?iilor art. 275 alin.(6) Cod procedura penală, suma de 313 lei reprezentând onorariu avocat oficiu desemnat pentru contestatorul condamant (delega?ia nr. 1394/07.10.2019 – av. Oprea Ionu?, emisă de Baroul Ia?i) va fi suportată din fondurile speciale ale Ministerului Justi?iei ?i rămâne în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală obligă pe contestatorul condamnat Atomei Mihai să plătească statului suma de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare ce au fost avansate cu ocazia solu?ionării prezentului apel. Definitivă.

  Hotarare 98/2019 din 18.10.2019
 • Sedinta din data de 17.10.2019 la ora 15:00

  Complet: NCPP-Penal-Incidente_procedurale
 • Încheiere

  În baza dispoziţiilor art. 68 Cod procedura penala cu referire la art. 64 alin. (3) Cod procedură penală, admite declara?ia de ab?inere formulată de d-na judecător Andreea Nicoleta Trifan, membru al completului colegial de judecată investit cu solu?ionarea cererii de contesta?ie formulată de contestatorul Atomei Mihai în dosarul nr. 548/45/2019. Definitiva. Pronun?ată în ?edin?ă publica azi, 17.10.2019.

  Incheiere abtinere din 17.10.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD