Dosar 6160/2/2017* din 18.12.2019

înşelăciunea (art.244 NCP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 6160/2/2017*
Data dosar:
18.12.2019
Instanta:
Curtea de Apel București
Departament:
Secţia a II-a penală
Obiect:
înşelăciunea (art.244 NCP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 06.08.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 2F
 • Soluţionare

  SP.150/F/I. În temeiul art.17 alin.2 C.pr.pen., art.16 alin.1 lit.b teza I C.pr.pen. achită pe inculpata S********* M******** A**** pentru infracţiunea de înşelăciune, prev. de art.244 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplic. art.5 C.pen. În temeiul art.17 alin.2 C.pr.pen., art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. (prin raportare la procesul verbal de primire-recep?ie nr. 1/04.03.2011) ?i art. 16 alin.1 lit.c C.pr.pen. (prin raportare la celelalte acte materiale) achită pe inculpata S********* M******** A**** pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin.1 Cod penal rap. la art. 35 alin.1 Cod penal (nouă acte materiale) şi art.5 C.pen. În temeiul art.17 alin.2 C.pr.pen., art.16 alin.1 lit.b teza I C.pr.pen. (prin raportare la actul material din data de 15.03.2011) ?i lit. b teza a II-a C.pr.pen. (prin raportare la actul material din data de 25.03.2011) achită pe inculpata S********* M******** A**** pentru infracţiunea de fals în declaraţii, prev. de art. 326 C.pen. raportat la art.35 alin.1 C.pen. (două acte materiale) ?i art.5 C.pen. II. În temeiul art.17 alin.2 C.pr.pen., art.16 alin.1 lit.b teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul S********* V***** pentru infracţiunea de înşelăciune, prev. de art.244 alin.1 şi 2 C.pen. cu aplic. art.5 C.pen. În temeiul art.17 alin.2 C.pr.pen., 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. (prin raportare la procesul verbal de primire-recep?ie nr. 1/04.03.2011) ?i art. 16 alin.1 lit.c C.pr.pen. (prin raportare la celelalte acte materiale) achită pe inculpatul S********* V***** pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de 322 alin.1 Cod penal rap. la art. 35 alin.1 Cod penal (opt acte materiale) şi art.5 C.pen. În temeiul art.17 alin.2 C.pr.pen., art.16 alin.1 lit.b teza I C.pr.pen. (prin raportare la actul material din data de 15.03.2011) ?i lit. b teza a II-a C.pr.pen. (prin raportare la actul material din data de 25.03.2011) achită pe inculpatul S********* V***** pentru infracţiunea de instigare la fals în declaraţii, prev. de art.326 C.pen. raportat la art.35 alin.1 C.pen. şi art.47 C.pen. (două acte materiale) cu aplicarea art.5 C.pen. III. În temeiul art.25 alin.5 C.pr.pen. lasă nesoluţionată acţiunea civilă. IV. În temeiul art.25 alin.3 C.pr.pen. dispune desfiinţarea totală a înscrisurilor falsificate: - actul constitutiv al societă?ii cu răspundere limitată S.C. SMS Import Export S.R.L. nr. 1600/01.03.2011 (f. 178 vol. I.d.u.p.); - decizia unicului asociat nr. 1/01.03.2011 (f. 186 vol. I d.u.p.); - declara?ia atestată sub nr. 1601/1.03.2011 de Cabinetul individual de avocat Strecheanu Alice (f. 187 vol. I d.u.p.); - hotărârea Adunării Generale a Asocia?ilor SC SMS IMPORT EXPORT SRL nr. 1/23.03.2011 (f. 196 vol. I d.u.p.) - actul constitutiv actualizat al societă?ii cu răspundere limitată SC SMS IMPORT EXPORT SRL nr. 1605/23.03.2011 (f. 190 vol. I d.u.p.); - împuternicirea avoca?ială nr. 33/23.03.2011 (f. 198 vol. I d.u.p.); - contractul de cesiune din data de 23.03.2011 (f. 197 vol. I d.u.p.); - declaraţia atestată sub nr. 1609/23.03.2011 de Cabinetul individual de avocat Strecheanu Alice (f. 188 vol. I d.u.p.). În baza art. 580 alin. 4 C.pr.pen., dispune comunicarea unei copii a prezentei hotărâri către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Onorariile apărătorilor din oficiu pentru inculpaţii S********* M******** A**** şi S********* V*****, în cuantum de câte 868 lei fiecare, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 06.08.2020.

  Hotarare 150/2020 din 06.08.2020
 • Sedinta din data de 30.07.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 2F
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la data de 06.08.2020.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 30.07.2020
 • Sedinta din data de 22.07.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 2F
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la data de 30.07.2020.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 22.07.2020
 • Sedinta din data de 08.07.2020 la ora 15:00

  Complet: S2 Completul nr. 2F Continuitate
 • Amână pronunţarea

  Amână pronunţarea la data de 22.07.2020.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 08.07.2020
 • Sedinta din data de 26.06.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 2F
 • Amână cauza

  Amână cauza la data de 08.07.2020, pentru dezbateri.

  Incheiere de sedinta din 26.06.2020
 • Sedinta din data de 29.05.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 2F
 • Amână cauza

  Amână cauza la data de 26.06.2020, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.

  Incheiere de sedinta din 29.05.2020
 • Sedinta din data de 03.04.2020 la ora 09:30

  Complet: S2 Completul nr. 2F
 • Termen preschimbat

  Având în vedere Hotărârea nr. 192/12.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Sec?ia pentru Judecători ?i Hotărârile nr.51/13.03.2020 ?i 53/18.02.2020 ale Colegiului de conducere al Cur?ii de Apel Bucure?ti, în temeiul art.353 alin.10 Cod procedură penală, dispune preschimbarea termenului de judecată la data de 29.05.2020, C2 Fond, pentru când se vor cita păr?ile, martorii ?i se anun?ă apărătorii din oficiu ai inculpa?ilor, precum ?i apărătorul ales al păr?ii civile. În ipoteza în care până la termenul stabilit ini?ial, pentru data de 03.04.2020, nu se prime?te răspuns la adresele emise în cauză, se va reveni pentru noul termen stabilit. Dată în camera de consiliu, azi, 16.03.2020, fără citarea păr?ilor .

 • Sedinta din data de 06.03.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 2F
 • Amână cauza

  Amână cauza la data de 03.04.2020, pentru probe.

  Incheiere de sedinta din 06.03.2020
 • Sedinta din data de 07.02.2020 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 2F
 • Amână cauza

  Amână cauza la data de 06.03.2020, faţă de nelegala constituire a completului de judecată .

  Incheiere de sedinta din 07.02.2020
 • Sedinta din data de 18.12.2019 la ora 09:00

  Complet: S2 Completul nr. 6F Continuitate
 • Încheiere

  Admite cererea de abţinere a doamnei judecător Risantea Găgescu. Dosarul se va reparziza conform ROI. Fără cale de atac. Pronunţată in camera de consiliu, azi, 18.12.2019.

  Incheiere abtinere din 18.12.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD