Dosar 6432/279/2019 din 12.06.2019

validare poprire ds. exec. 157/2016


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 6432/279/2019
Data dosar:
12.06.2019
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Civilă
Obiect:
validare poprire ds. exec. 157/2016
Categorie:
Litigii cu profesionistii
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 16.10.2019 la ora 9:00

    Complet: C5
  • Admite cererea

    Admite cererea formulată de BEJ Bălan Ioan pentru creditorul Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier în contradictoriu cu debitorul Asaftei Vasile şi terţul poprit S.C. Asaly Cargo S.R.L. Validează poprirea instituită de BEJ Bălan Ioan în dosarul de executare silită nr.157/2016, în baza titlului executoriu procesul verbal de contravenţie seria ISCTR nr.87468 din 09.03.2013, pentru veniturile de natură salarială obţinute de debitor de la terţul poprit pentru perioada 13.05.2019-26.08.2019, până la concurenţa sumei de 650 lei Obligă terţul poprit să plătească creditorului 1/3 din drepturile salariale lunare cuvenite debitorului pentru perioada 13.05.2019-26.08.2019. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunată astăzi 16 octombrie 2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, conform dispoziţiilor art.402 Cod procedură civilă.

    Hotarare 3525/2019 din 16.10.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD