Dosar 7276/2/2019 din 19.12.2019

mandat european de arestare


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 7276/2/2019
Data dosar:
19.12.2019
Instanta:
Curtea de Apel București
Departament:
Secţia I penală
Obiect:
mandat european de arestare
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 30.12.2019 la ora 10:00

  Complet: S1 C19 DL- continuitate
 • Admis fond

  Sentinţa penală nr. 251/F - Admite sesizarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti. În baza art.104 alin.5 ?i 6 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară interna?ională în materie penală dispune punerea în executare a mandatului european de arestare din 21.05.2019 emis de Judecătoria de Instruc?ie nr.5 din Barcelona fa?ă de persoana solicitată I*** V***** (date), în baza mandatului na?ional de arestare din 21.05.2019 (număr referin?ă 1149/2018). Dispune predarea persoanei solicitate către autorităţile din Regatul Spaniei cu respectarea regulii specialităţii şi sub condiţia ca, în cazul în care se va pronunţa o pedeapsă privativă de libertate în statul solicitant, persoana predată să fie transferată în România în vederea executării pedepsei, conform art.98 alin.2 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară interna?ională în materie penală. În baza art.104 alin.6 ?i 10 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară interna?ională în materie penală dispune arestarea, în vederea predării, a persoanei solicitate I*** V*****, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu 30.12.2019 până la 28.01.2020 inclusiv. Constată că persoana solicitată a fost re?inută ?i arestată în vederea predării de la 19.12.2019 la zi. În baza art.275 alin.3 ?i 6 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului ?i dispune avansarea din fondurile Ministerului Justi?iei a onorariului avocatului din oficiu în cuantum de 1.012 lei. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 30.12.2019.

  Hotarare 251/2019 din 30.12.2019
 • Sedinta din data de 19.12.2019 la ora 15:40

  Complet: S1 C19 DL
 • Amână cauza

  În baza art.102 alin.5 lit.a din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară interna?ională în materie penală admite sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti. Dispune arestarea provizorie în vederea predării a persoanei solicitate I*** V***** (date), pe o perioadă de 15 zile, începând cu data de 19.12.2019 până la 02.01.2020 inclusiv. Acordă termen la data de 30.12.2019, ora 10:00, pentru prezentarea de către procuror a mandatului european de arestare, însoţit de traducerea acestuia în limba română ?i emite adresă la Judecătoria Buftea – Biroul de executări penale, pentru a comunica dacă sentin?a penală nr.595/27.11.2019 a Judecătoriei Buftea a rămas definitivă fa?ă de persoana solicitată. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie în termen de 24 de ore de la pronun?are. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 19.12.2019, ora 16:38.

  Incheiere masuri preventive faza de judecata din 19.12.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD