Dosar 7/294/2019 din 03.01.2019

abandonul de familie (art.378 NCP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 7/294/2019
Data dosar:
03.01.2019
Instanta:
Judecătoria Săliște
Departament:
Sectia Generala
Obiect:
abandonul de familie (art.378 NCP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 04.11.2019 la ora 09:30

  Complet: C1 Camera preliminară şi fond
 • Încetat procesul penal

  În temeiul art. 396 alin. 6 Cod pr.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. g Cod pr.pen. rap. la art. 193 alin.2 C.pen. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului P.M.N porecla - , fiul lui XXX născuta la data de XX in XX jud.XX domiciliat in XX, str. XX nr. XX, jud.XX fara f.lg.in Sibiu, str. Macesului, nr. 4, Sibiu, adresa aleasa pentru comunicare a actelor de procedura este XX str. XX nr. XX, jud. XX studii XX, ocupaţia fara (in prezent), loc de munca fara (in prezent),XXX posesor a C.I. sr. XX nr. XX elib.de SPCLEP XX, CNP XX, pentru săvârşirea infracţiunii abandon de familie, fapta prev. şi ped. de art. 378 alin. 1 lit. c Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 1 cod penal. În temeiul art. 272 Cod pr.pen., art. 275 alin. 2 lit.b Cod pr.pen. obligă persoanele vătămate P.P.A şi P.E.S – prin reprezentant legal XX domiciliată în XX str. XX nr. XX jud. XX la plata sumei de 76,31 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat în faza de urmărire penală (26,31 lei) şi în faţa instanţei (50 lei). Onorariile apărătorilor din oficiu al persoanei vătămate (av.Banea Ciprian pentru persoanele vătămate în faza de urmărire penală, în cuantum de 390 lei ,şi av. Constandin Adela pentru persoanele vătămate în faza de judecată în cuantum de 470 lei şi av. Drăghici Maria pentru inculpat în faza de judecată , în cuantum de 190 lei) rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.11.2019.

  Hotarare 94/2019 din 04.11.2019
 • Sedinta din data de 07.10.2019 la ora 09:30

  Complet: C1 Camera preliminară şi fond
 • Amână cauza

  Termen la 4.11.2019- pentru ca inculpatul să achite pensia de întreţinere

  Incheiere de sedinta din 07.10.2019
 • Sedinta din data de 02.09.2019 la ora 09:30

  Complet: C1 Camera preliminară şi fond
 • Amână cauza

  Termen la 7.10.2019- încuviinţat cererea de amânare formulată de reprezentanta p.v.

  Incheiere de sedinta din 02.09.2019
 • Sedinta din data de 03.06.2019 la ora 09:30

  Complet: C1 Camera preliminară şi fond
 • Amână cauza

  Termen la 2.09.2019- pentru ca inculpatul să s eprezinte cu actul de identitate şi să facă dovada demersurilor pentru a achita pensia de întreţinere minorilor

  Incheiere de sedinta din 03.06.2019
 • Sedinta din data de 06.05.2019 la ora 09:30

  Complet: C1 Camera preliminară şi fond
 • Amână cauza

  Termen la 3.06.2019- se va cita inculpatul , cu mandat de aducere. Se emite adresă către BCAJ Sibiu în vederea desemnării unui av. oficiu pentru p.v.

  Incheiere de sedinta din 06.05.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD