Dosar 9317/279/2019 din 04.09.2019

ordin de protecţie


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 9317/279/2019
Data dosar:
04.09.2019
Instanta:
Judecătoria Piatra-Neamț
Departament:
Sectia Civilă
Obiect:
ordin de protecţie
Categorie:
Minori si familie
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 06.09.2019 la ora 10:00

    Complet: C5 cc
  • Admite cererea

    Admite acţiunea formulată de reclamantele TOFAN MARIA, MARIAN SIMONA MARIA şi MARIAN ANDRA ELENA în contradictoriu cu pârâtul MARIAN NICOLAE. Dispune emiterea următorului ORDIN DE PROTECŢIE, privind reclamantele TOFAN MARIA, MARIAN SIMONA MARIA şi MARIAN ANDRA ELENA: „Dispune evacuarea temporară a pârâtului Marian Nicolae din locuinţa situată în comuna Săvineşti,str. Grădinarilor nr.134,judeţ Neamţ, pentru o perioadă de 6 luni de la pronunţarea prezentei hotărâri. Obligă pârâtul să păstreze faţă de reclamante o distanţă minimă de 50 m, pentru o perioadă de 6 luni de la pronunţarea prezentei hotărâri. Interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu reclamantele pentru o perioadă de 6 luni de la pronunţarea prezentei hotărâri. Dispune avansarea onorariul apărătorului din oficiu al pârâtului, în sumă de 500 lei (delegaţie nr.18043/5.09.2019), din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Neamţ. Obligă pârâtul la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În conformitate cu dispoziţiile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 217/2003 atrage atenţia pârâtului că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an. Executorie fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Piatra Neamţ. Pronunţarea soluţiei s-a făcut prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de 6.09.2019.

    Hotararecameraconsiliu4604/2019 din 06.09.2019

Flux dosar


Actualizare GRPD