Dosare procese - 2019

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 13819/55/2019 din 06.09.2019

Judecătoria Arad

pretenţii -contestaţie în anulare;

Dosar 11144/320/2019 din 03.09.2019

Judecătoria Târgu Mureș

contestaţie la executare disjuns din dos.nr.5787/320/2019;

Dosar 23784/212/2019 din 29.08.2019

Judecătoria Constanța

autorizare desfiinţare lucrări (legea 50/1991);

Dosar 12344/236/2019 din 28.08.2019

Judecătoria Giurgiu

revendicare imobiliară contestaţie în anulare referitor la dosar 7753/236/2013;

Dosar 12072/1748/2019 din 26.08.2019

Judecătoria Cornetu

alte cereri privind executarea silită APLICARE PENLITATI;

Dosar 13637/271/2019 din 26.08.2019

Judecătoria Oradea

pretenţii;

Dosar 1512/787/2019 din 26.08.2019

Judecătoria Avrig

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.;

Dosar 6464/327/2019 din 26.08.2019

Judecătoria Tulcea

pretenţii;

Dosar 1793/195/2019 din 22.08.2019

Judecătoria Brad

rezoluţiune contract contestaţie în anulare dos. nr. 1228/195/2017;

Dosar 2137/90/2019 din 22.08.2019

Tribunalul Vâlcea

pretenţii dosar nr.1537/90/2018;

Dosar 8738/311/2019 din 22.08.2019

Judecătoria Slatina

alte cereri împotriva încheierii nr. 1000/10.07.2019 în dosarul nr. 6105/311/2019;

Dosar 8739/311/2019 din 22.08.2019

Judecătoria Slatina

alte cereri împotriva încheierii nr. 999/10.07 2019 în dosarul nr. 5758/311/2019;

Dosar 2881/244/2019 din 21.08.2019

Judecătoria Huși

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. contestatie în anulare sent civ nr 753/2019 din dosarul nr 1924/244/2019;

Dosar 21917/4/2019 din 20.08.2019

Judecătoria Sectorul 4 București

contestaţie la executare dosar executare nr. 2912/2016;

Dosar 24751/3/2019 din 14.08.2019

Tribunalul București

alte cereri împ înch din 5.07.2019 pron de TB Secţia V în dos 7781/3/2019/a1;

Dosar 1698/246/2019 din 12.08.2019

Judecătoria Ineu

uzucapiune contestaţie in anulare S civilă 961/2012;

Dosar 21244/4/2019 din 12.08.2019

Judecătoria Sectorul 4 București

alte cereri privind executarea silită recuzare;

Dosar 8373/306/2019 din 09.08.2019

Judecătoria Sibiu

cerere de valoare redusă 11111/306/2018;

Dosar 2663/216/2019 din 07.08.2019

Judecătoria Curtea de Argeș

reexaminare anulare cerere înch. din 11.01.2019 pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş în dosarul nr. 3156/216/2018/a1;

Dosar 1616/184/2019 din 06.08.2019

Judecătoria Balș

cerere de valoare redusă;

Dosar 18402/300/2019 din 06.08.2019

Judecătoria Sectorul 2 București

autorizarea executării obligaţiei de a face (art. 580 ind.2 C.p.c. / art.903 NCPC) contestatie in anulare;