Dosare procese Curtea de Apel Craiova - 2019

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 1679/54/2019 din 13.12.2019

Curtea de Apel Craiova

drepturi băneşti împotriva dec.pron în dos.3270/95/2018;

Dosar 1343/54/2019/a1 din 12.12.2019

Curtea de Apel Craiova

reexaminare taxe de timbru;

Dosar 1246/101/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

acţiune în răspundere patrimonială plata sumei de 1956,36 lei şi 4849,31 euro reprez. prejudiciu cauzat societăţii.;

Dosar 1311/104/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

anulare act;

Dosar 1385/104/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

drepturi băneşti;

Dosar 1418/104/2018 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

drepturi băneşti;

Dosar 1523/101/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

nulitate act privind decizia nr.204743/07.03.2019, hotărârea nr.19384/13.05.2019, etc.;

Dosar 1781/101/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

obligaţie de a face privind eliberarea unei adeverinţe privind vechimea în muncă pentru perioada 01.01.1984 - 31.12.1989;

Dosar 1903/101/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

acţiune în răspundere patrimonială disjuns din dosarul nr. 159/101/2019;

Dosar 1913/101/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

obligaţie de a face acordare spor de 15% din salariul de bază în conf. cu certificatul de încadrare în gradul de handicap nr. 732/21.02.2019 începând cu data de 21.02.2019;

Dosar 1967/101/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

drepturi băneşti privind sporul de 15% din salariul tarifar privind perioada 01.03.2018 - 31.09.2018;

Dosar 1969/101/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

drepturi băneşti privind sporul de 15% din salariul tarifar privind perioada 01.03.2018 - 31.09.2018;

Dosar 1980/101/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

drepturi băneşti privind suma de 1161,25 lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale pentru anul 2016, actualizarea sumei cu indicele de inflaţie şi dobânda legală;

Dosar 2041/101/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

drepturi băneşti privind acordarea sporului de 15% din salariul de bază pentru persoanele cu handicap prevăzut în HG nr.751/2018 şi a Lg. nr.153/2017, etc.;

Dosar 213/101/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

drepturi băneşti privind c/val. sporului de noapte de 25% pentru perioada 01.10.2016-30.11.2018, c/val. orelor suplimentare, c/val timpului de lucru în zilele libere şi sărbători legale pt. per.01.10.2016-31.11.2018;

Dosar 689/101/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

contestaţie decizie de concediere din data de 06.03.2019, reintegrarea pe postul deţinut anterior, plata unei despăgubiri egale cu salariul de la data concedierii şi până la data reintegrării efective, etc.;

Dosar 910/104/2019 din 06.12.2019

Curtea de Apel Craiova

despăgubire ore de noapte, concediu de odihnă, drepturi salariale, dobândă legală, daune morale;

Dosar 1218/95/2019 din 05.12.2019

Curtea de Apel Craiova

acţiune în constatare;

Dosar 1632/95/2019 din 05.12.2019

Curtea de Apel Craiova

acţiune în răspundere patrimonială;

Dosar 1644/95/2019 din 05.12.2019

Curtea de Apel Craiova

drepturi băneşti;

Dosar 1648/95/2019 din 05.12.2019

Curtea de Apel Craiova

drepturi băneşti;