Dosare procese Curtea de Apel Pitești - 2019

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 1345/90/2019 din 18.10.2019

Curtea de Apel Pitești

obligaţia de a face;

Dosar 1700/90/2019 din 18.10.2019

Curtea de Apel Pitești

anulare act administrativ suspendare executare;

Dosar 5429/90/2017 din 18.10.2019

Curtea de Apel Pitești

contestaţie act administrativ fiscal;

Dosar 2256/109/2019 din 16.10.2019

Curtea de Apel Pitești

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) Oblig.acordare şi plată spor de 30% începând cu 01.01.2019 + dobânda;

Dosar 2390/109/2019 din 16.10.2019

Curtea de Apel Pitești

contestaţie act administrativ fiscal dc.sol.contest.nr.265/29.10.2018, dc.angaj.răsp.solidară nr.207341/04.09.2018, D.execut.nr.1450;

Dosar 2728/109/2019 din 16.10.2019

Curtea de Apel Pitești

refuz acordare drepturi protecţie sociala( persoane cu handicap, protecţia copilului) CERT.HAND.NR.1516/23.04.2019; OBLIG EMIT. CERT.HAND.NOU; oblig.platâ indemn.pt.gr.hand.acordat de la 08.05.2019;

Dosar 3970/109/2017* din 16.10.2019

Curtea de Apel Pitești

contestaţie act administrativ fiscal DC. SOL. CONTEST. NR.2177/24.11.2016 (CONTEST. PREALAB. NR.239229/04.10.2016), DC. IMP. NR.211344/31.08.2016, RAP. INSP. FISC. NR.211342/31.08.2016;

Dosar 4002/109/2019 din 16.10.2019

Curtea de Apel Pitești

suspendare executare act administrativ Anul.HCL nr.22/07.05.2019;anul.în tot a disp.nr.3989/14.05.2019 (acord.preaviz de 30 zile si elib.din fcţ.la exp.acestora) – ART.14 LG.554/2004;

Dosar 859/109/2019 din 16.10.2019

Curtea de Apel Pitești

anulare act administrativ anulare dc.nr.103/03.11.2015;oblig.com.sol.form.împ.dc. 103/03.11.2015;oblig.recunoaştere merite şi emit.cert.nou;

Dosar 869/46/2019 din 16.10.2019

Curtea de Apel Pitești

litigiu privind achiziţiile publice Decizia nr. 1644/C9/1896/24.09.2019 - Complet de 3 judecatori;

Dosar 870/46/2019 din 16.10.2019

Curtea de Apel Pitești

strămutare Dosar nr. 9301/288/2019 al Judecatoriei Rm. Valcea;

Dosar 971/109/2019 din 16.10.2019

Curtea de Apel Pitești

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) anulare dc.5102/04.12.2018 şi adr.nr.DSI 1648/08.02.2019;plata spor de 15% din sal. de bază conf.art.22 din lg.153/2018 şi art.1 din HG 751/2018 începând cu 25.09.2018;

Dosar 1136/46/2018/a2 din 15.10.2019

Curtea de Apel Pitești

cerere reexaminare ajutor public judiciar Cerere de reexaminare impotriva incheierii de sedinta din 25.09.2019;

Dosar 857/46/2019 din 14.10.2019

Curtea de Apel Pitești

conflict de competenţă;

Dosar 858/46/2019 din 14.10.2019

Curtea de Apel Pitești

conflict de competenţă;

Dosar 860/46/2019 din 14.10.2019

Curtea de Apel Pitești

refuz soluţionare cerere;

Dosar 861/46/2019 din 14.10.2019

Curtea de Apel Pitești

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999);

Dosar 862/46/2019 din 14.10.2019

Curtea de Apel Pitești

strămutare Dosar nr. 6544/109/2018 al Trib. Argeş;

Dosar 855/46/2019 din 11.10.2019

Curtea de Apel Pitești

anulare act administrativ Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3920/C/30.09.2019;

Dosar 849/46/2019 din 10.10.2019

Curtea de Apel Pitești

anulare proces verbal de contravenţie Disjuns din dos. 577/46/2019;

Dosar 850/46/2019 din 10.10.2019

Curtea de Apel Pitești

anulare act administrativ Act administrativ reprezentat de Hot. Consiliului Uniunii Naţionale a Exec. Judecatoresti nr. 120 /18.07.2019;