Dosar 1041/331/2020 din 23.03.2020

încuviinţare executare silită DOS EXEC.466/2020


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1041/331/2020
Data dosar:
23.03.2020
Instanta:
Judecătoria Vălenii de Munte
Departament:
Sectia Civila
Obiect:
încuviinţare executare silită DOS EXEC.466/2020
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 30.03.2020 la ora 08:30

    Complet: C7 Civil - CC
  • Admite in parte cererea

    Admite în parte cererea de încuviin?are a executării silite. Încuviin?ează executarea silită a titlurilor executorii constând în Contract de credit nr. 449 din data de 10.11.2014, înso?it de Contractul de fideiusiune nr. 449/FID/01 din data de 10.11.2014, pentru plata sumei de 21.085,69 lei, la care se adaugă dobânzi ?i costuri conform titlurilor executorii, crean?ă ce va fi actualizată conform dispozi?iilor legale, sume la care se vor adăuga ?i cheltuieli de executare. Executarea silită se va putea realiza simultan ori succesiv, prin toate modalită?ile de executare prevăzute de lege. Încuviin?area executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ?ării. Încuviin?area executării silite se extinde ?i asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviin?ate. Respinge încuviin?area executării silite a titlului executoriu constând în Contract de fideiusiune nr. 449/FID/02 din data de 10.11.2014 ca neîntemeiată. Cu drept de apel, exclusiv pentru creditor, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Vălenii de Munte. Dată în camera de consiliu ?i pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, data de 30.03.2020.

    Incheiere de executare silita din 30.03.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD