Dosar 10/1285/2020 din 13.01.2020

Certificarea titlurilor executorii europene


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 10/1285/2020
Data dosar:
13.01.2020
Instanta:
Tribunalul Comercial Cluj
Departament:
Comercial
Obiect:
Certificarea titlurilor executorii europene
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 29.01.2020 la ora 11:00

    Complet: F6
  • Legea 85/2006 privind insolventa

    Admite cererea formulată de către lichidatorul judiciar S.P. ”S” S.P.R.L., desemnat să administreze procedura falimentului debitoarei T C&S D S.R.L., împotriva debitorului RD A GMbH, ?i în consecin?ă: Dispune eliberarea în favoarea creditorului a certificatului de titlu executoriu european în condiţiile Regulamentului CE nr. 1215/12.12.2012-anexa I în ceea ce priveşte dreptul de creanţă stabilit în favoarea sa, respectiv să restituie averii debitoarei autovehiculul marca Porsche 911, cu nr de identificare WP0ZZZ99Z4S640373, achiziţionată conform facturii fiscale nr. facturii fiscale nr. 1209143329/03.08.2012, iar în măsura în care bunul nu mai există valoarea de transfer la data vânzării – cumpărării, respectiv suma de 136958,79 de lei (echivalent a 29760 euro la data de 01.08.2012), debitor fiind RD AUTOMOTIVE GMbH, 6308200855, cu sediul cunoscut în Ebersbach an der Fils, str. Stuttgarter, nr. 56 – 58, 73061, land Baden – Wurttemberg, Republica Federală Germania. Certificatul se va elibera în copie debitorului. Executorie. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 29 ianuarie 2020.

    Hotarare 169/2020 din 29.01.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD