Dosar 1179/252/2020 din 27.03.2020

schimbare măsura educativă a internării (art.516 si art. 517 NCPP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1179/252/2020
Data dosar:
27.03.2020
Instanta:
Judecătoria Lugoj
Departament:
JUDECĂTORIA LUGOJ
Obiect:
schimbare măsura educativă a internării (art.516 si art. 517 NCPP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 05.05.2020 la ora 9:00

  Complet: C8 urgente
 • Termen preschimbat

  În temeiul art.353 al.10/1 Cod pr.penală preschimbă termenul de judecată fixat prin programul Ecris pentru data de 07.04.2020.

 • Sedinta din data de 07.04.2020 la ora 9:00

  Complet: C8 urgente
 • admite cererea

  În baza art. 516 Cod de procedură penală raportat la art. 124 alin. (4) lit. a) Cod penal, admite cererea formulată de Centrul Educativ Buziaş şi însuşită de petentul persoana internată GASPAR COSMIN VIOREL, şi în consecinţă: Dispune înlocuirea măsurii educative privative de libertate, aplicată minorului prin sentin?a penală nr. 3475/04.10.2019, pronunţată de Judecătoria Baia Mare în dosarul nr. 5343/182/2019, definitivă prin neapelare la data de 29.10.2019, cu măsura educativă a asistării zilnice până la împlinirea duratei măsurii internării (04.08.2020), de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 124 al. 5 C.pen. raportat la art. 121 al. 1 lit. a), b) şi e) C.pen., până la împlinirea duratei măsurii internării (04.08.2020) petentul persoana internată Gaspar Cosmin Viorel va fi obligat: - să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională. - să nu depăşească fără acordul Serviciului de Probaţiune Maramure? teritoriul României. - să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Maramure? la datele fixate de acesta. În baza art. 121 al. 3 C.pen. prezenta hotărâre se va comunica Serviciului de Probaţiune Maramure? în vederea supravegherii executării obligaţiilor impuse de instanţă. Dispune virarea sumei de 313 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Timiş, pentru avocat Borsanyi Carmen Tunde. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 07.04.2020.

  Hotarare 204/2020 din 07.04.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD