Dosar 121/120/2020 din 13.01.2020

radiere


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 121/120/2020
Data dosar:
13.01.2020
Instanta:
Tribunalul Dâmbovița
Departament:
Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal
Obiect:
radiere
Categorie:
Litigii cu profesionistii
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 28.05.2020 la ora 10:00

  Complet: Comercial - C5F
 • Fond

  Admite cererea formulată de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa reprezentat prin Brebeanu Smaranda Director al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa,. Dispune radierea societăţii SC SECTOR 7 ENTERTAINMENT SRL . Dispune înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii de radiere şi efectuarea publicităţii legale a prezentei sentinţe. Hotărârea se va comunica societăţii la sediul social, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa, si Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa in vederea publicării pe pagina de internet a ONRC si pentru afişare la sediul acestuia. Executorie. Cu apel, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităţii conform art. 237 alin. 9 din Legea nr. 31/1990. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.05..2020.

  Hotarare 303/2020 din 28.05.2020
 • Sedinta din data de 26.03.2020 la ora 10:00

  Complet: Comercial - C5F
 • Amână cauza

  În temeiul dispoziţiilor art. 42 alin. (6) din Decretul nr. 195 al Preşedintelui României, publicat în Monitorul Oficial nr. 212/16.03.2020, constată intervenită suspendarea de plin drept a judecării cauzei pe durata stării de urgenţă instituite prin acesta. Judecarea cauzei va fi reluată din oficiu, în condiţiile reglementate de dispoziţiile art. 42 alin. (8) din Decretul menţionat mai sus.

  Rezolutie din 26.03.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD