Dosar 1223/86/2019/a1 din 20.01.2020

atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 1223/86/2019/a1
Data dosar:
20.01.2020
Instanta:
Tribunalul Suceava
Departament:
Secţia a II-a civilă
Obiect:
atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014)
Categorie:
Faliment
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 10.03.2020 la ora 09:00

    Complet: C2FF
  • Admis

    Admite cererea formulată de petentul ALFA INSOLV IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC GIALIS TRANS SRL, privind antrenarea răspunderii materiale a pârâţilor SCOLOBIUC IONELA-ALINA şi BOTEZATU CONSTANTIN. Obligă pârâţii SCOLOBIUC IONELA-ALINA şi BOTEZATU CONSTANTIN - foşti administratori ai debitorului SC GIALIS TRANS SRL să suporte în solidar din averea proprie pasivul acestuia, până la concurenţa sumei de 59.182,84 de lei. Executarea silită împotriva foştilor administratori se efectuează de către executorul judecătoresc conform Codului de procedură civilă, iar în situaţia existenţei creanţelor fiscale executarea silită se va efectua conform Codului de procedură fiscală. Sumele rezultate din executarea silită vor fi repartizate de către executorul judecătoresc în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, în temeiul tabelului definitiv de creanţe, pus la dispoziţia sa de lichidator. Executorie. Cu drept de apel, care se poate depune la Tribunalul Suceava, în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, conform art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, astăzi, 10 martie 2020.

    Hotarare 116/2020 din 10.03.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD