Dosar 2509/102/2019 din 30.03.2020

alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2509/102/2019
Data dosar:
30.03.2020
Instanta:
Tribunalul Bihor
Departament:
Secţia Penală
Obiect:
alte modificări ale pedepsei (art.585 NCPP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 02.06.2020 la ora 09:00

  Complet: PI 4
 • admite cererea

  În baza art. 585 alin. (1) lit. a) C.p.p. admite cererea de modificare pedepse, formulată de petentul condamnat Vaszi Andras, fiul lui, în prezent deţinut în Penitenciarul Aiud; În temeiul art. 141 şi art.147 alin. (2) , (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, văzând ?i decizia nr. 1/2018 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, recunoaşte pe cale incidentală hotărârea nr. 14.B.XIV.25.834/2012/63 a Judecătoriei Sectorului Central din Bucuresti, din data de 31 ianuarie 2013, definitivă prin hotărârea nr. 21. Bf.7671/2013/nr.27 a Judecătoarei Capitalei ca judecătorie secundară, din data de 8 noiembrie 2013, prin care petentul Vaszi Andras a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani si 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prev si ped de paragraful 176 al. 1 C penal maghiar, cu corespondenţă în legislaţia naţională în art. 2 al. 2 din Legea 143/2000 modificată, constând în fapta de a vinde, în data de 2 decembrie 2010, cantitatea de 50 grame de cocaină la preţul de 18.000 Ft/gram. Constată că petentul contestator Vaszi Andras a fost condamnat de instanţele române prin sentinţa penală nr. 104 din 02.08.2018 a Tribunalului Mureş, definitivă prin decizia penală nr. 368/A/2019 a Curţii de Apel Târgu Mureş, la pedeapsa rezultantă de 3 ani 8 luni închisoare, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b C.pen, cu reţinerea art.5 C.p, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară şi interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a, b C.pen., cu reţinerea art.5 C.pen., pe durata prevăzută de art .65 alin.3 C.pen, cu titlu de pedeapsa accesorie. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 8 luni închisoare, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b C.pen, cu reţinerea art.5 C.p, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară şi interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a, b C.pen., cu reţinerea art.5 C.pen., pe durata prevăzută de art.65 alin.3 C.pen , cu titlu de pedeapsa accesorie, în pedepsele componente de: -2 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b C.pen, cu reţinerea art.5 C.p, pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, respectiv interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a, b C.pen., cu reţinerea art.5 C.pen., pe durata prevăzută de art .65 alin.3 C.pen, cu titlu de pedeapsa accesorie, pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art.213 alin.1 C.pen. cu aplic art.35 alin.1 C.pen şi cu reţinerea art.5 C.pe constând în fapta de a îndemna, recruta la practicarea prostituţiei şi înlesnirea apoi a practicării prostituţiei, începând cu anul 2005 până în cursul anului 2006, de către martorele Vajda Monika, Marton Margit Timea, Gergely Eva, Balazs Izabella , Biro Julianna, şi alte fete rămase neindentificate, precum şi de a trage foloase materiale importante de pe urma practicării de către acestea a prostituţiei; -3 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b C.pen, cu reţinerea art.5 C.p, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, respectiv interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a, b C.pen., cu reţinerea art.5 C.pen., pe durata prevăzută de art .65 alin.3 C.pen, cu titlu de pedeapsa accesorie, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane, faptă prevăzută şi pedepsită de art.210 alin.1 lit. a C.pen., cu reţinerea art.5 C.pen., constând în fapta de a recrutat prin înşelăciune şi apoi de a cazat în Budapesta, şi de a exploata prin ameninţare şi violenţă, în luna iunie 2006, pe martora cu identitate protejată Szabo Magdolna, prin obligarea acesteia la practicarea prostituţiei în ţări ca Ungaria, Danemarca şi Elveţia, activităţi în urma cărora a obţinut foloase materiale importante. - sporul de 8 luni închisoare pe care îl înlătură. Constată că infracţiunile pentru care petentul a fost condamnat prin hotărârile sus-menţionate se află în concurs real. În baza art. 5 Cod Penal, văzând şi decizia nr. 29/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, constată că legea mai favorabilă în cauză este Codul Penal de la 1968, şi în consecinţă: În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 al.3 Cod penal din 1968, cu aplicarea art. 5 Cod penal contopeşte pedepsele individuale de mai sus, respectiv pedepsele de : -2 ani si 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, aplicată în baza paragrafului 176 al. 1 C penal maghiar, cu corespondenţă în legislaţia naţionala în art 2 al. 2 din Legea 143/2000 modificată -2 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b C.pen, cu reţinerea art.5 C.p, pe o perioadă de 2 ani, cu titlu de pedeapsă complementară -3 ani închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b C.pen, cu reţinerea art.5 C.p, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară în pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare, la care adaugă un spor de 10 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute în regim de detenţie pedeapsa de: - 3 ani 10 luni închisoare - pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b Noul C.pen, cu reţinerea art.5 C.p, pe o perioadă de 3 ani, stabilită cu autoritate de lucru judecat prin sentinţa penală nr.104 din 02.08.2018 a Tribunalului Mureş, definitivă prin decizia penală nr.368/A/12.08.2019 a Curţii de Apel Târgu Mureş, ce se va executa conform art. 66 Cod Penal din 1968. În baza art. 71 al. 2 Cod penal din 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal, interzice inculpatului exercitarea exercitării drepturilor prev. de art .66 alin.1 lit. a, b Noul Cod Pen., cu reţinerea art.5 C.pen, stabilită cu autoritate de lucru prin sentinţa penală nr.104 din 02.08.2018 a Tribunalului Mureş, definitivă prin decizia penală nr.368/A/12.08.2019 a Curţii de Apel Târgu Mureş, cu titlu de pedeapsa accesorie. În baza art. 88 Cod penal din 1968 deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 ore din data de 26-02-2008, precum şi perioada arestării preventive din 18.11.2013-11.12.2013, conform încheierii Curţii de Apel Târgu Mureş din data de 11.12.2013, durata detenţiei executate pe teritoriul statului maghiar de la 02.12.2010 până la data de 08.11.2013, respectiv durata detentiei de pe teritoriul României de la data de 27.02.2020 la zi. Anulează mandatul de executare a pedepsei număru1 131 din data de 12.08.2018, emis de Tribunalul Mures, în baza sentinţei penale nr.104 din 02.08.2018 a Tribunalului Mureş, definitivă prin decizia penală nr.368/A/12.08.2019 a Curţii de Apel Târgu Mureş, şi dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei, conform prezente hotărâri, la data rămânerii definitive. În baza art. 275 al. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.06.2020

  Hotarare 85/2020 din 02.06.2020
 • Sedinta din data de 29.05.2020 la ora 11:00

  Complet: PI 4
 • Amână cauza

  Având nevoie de timp pentru a elibera, stabileşte termen de pronunţare la data de 02.06.2020.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 29.05.2020
 • Sedinta din data de 26.05.2020 la ora 10:00

  Complet: PI 4
 • Amână cauza

  În vederea emiterii unei adrese către Penitenciarul Aiud, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 29.05.2020, ora 11.00, sala 5.

  Incheiere de sedinta din 26.05.2020
 • Sedinta din data de 14.04.2020 la ora 09:00

  Complet: PI 4
 • Amână cauza

  În vederea solicitării autorită?ilor maghiare a certificatului de executare privind pe petentul V.A., amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.05.2020, ora 10.00, sala 7.

  Incheiere de sedinta din 14.04.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD