Dosar 261/83/2020 din 13.02.2020

litigiu privind achiziţiile publice


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 261/83/2020
Data dosar:
13.02.2020
Instanta:
Tribunalul Satu Mare
Departament:
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Obiect:
litigiu privind achiziţiile publice
Categorie:
Contencios administrativ si fiscal
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 06.04.2020 la ora 9:00

  Complet: C5fond-AP
 • Admite in parte cererea

  Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii de interventie accesorie, invocata de catre contestatoare. Admite în parte contestatia formulată de contestatoarea SC FLORISAL SA, cu sediul în Satu Mare, str. Lunca Sighet, nr. 38, jud. Satu Mare, cu sediul procedural ales la Cab. av. Stegăroiu şi asociaţii SCA, cu sediul în Cluj Napoca, str. Petofi Şandor, nr. 7, jud. Cluj, în contradictoriu cu intimata UAT MUNICIPIUL SATU MARE, cu sediul în Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie, nr. 1, jud. Satu Mare si cu intervenienta accesorie ASOCIEREA AVE Bihor-RDE HARGHITA SRL, cu sediul in Salonta, str. Oradiei, nr. 32/C, jud. Bihor si pe cale de consecintă: Anuleaza actul administrativ/adresa nr. 6255/03.02.2020 prin care autoritatea contractanta intimata a respins ca neconforma oferta contestatoarei, respectiv procesul verbal al sedintei comisiei de evaluare si rapoartele intermediare de evaluare privitoare la respingerea ca fiind neconforma a ofertei depuse de catre contestatoare. Obliga intimata sa adopte masurile de remediere necesare restabilirii legalitatii, respectiv reevaluarea ofertei contestatoarei, cu luarea in considerare a propunerii financiare a acesteia. Anuleaza adresa nr. 7307/06.02.2020 privind comunicarea rezultatului procedurii de atribuire initiata in vederea incheierii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in municipiul Satu Mare. Anuleaza Raportul final al procedurii de atribuire. Respinge ca neintemeiat capatul de cerere avand ca obiect anularea proceselor verbale si a rapoartelor intermediare, sub aspectul constatarii neconformitatii ofertei depuse de catre intervenienta accesorie. Obliga intimata la reevaluarea ofertei intervenientei, cu luarea in considerare a propunerii financiare a acesteia, in care sa fie incluse si costurile aferente chiriei. Obliga intimata sa reia procedura de atribuire de la momentul procedurii anterior actelor anulate, cu respectarea reevaluarii ofertelor depuse de catre ambele ofertante in cadrul procedurii de atribuire si cu luarea in considerare a propunerii financiare din oferta contestatoarei. Obliga intimata sa achite contestatoarei suma de 91.312,1 lei cu titlu de taxa de timbru (41.312,1 lei) achitata pentru prezenta contestatie, precum si o parte din cuantumul onorariilor avocatiale, raportat la admiterea in parte a contestatiei. Cu drept de recurs in termen de 10 zile lucratoare de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.04.2020. Presedinte

  Hotarare 107/2020 din 06.04.2020
 • Sedinta din data de 31.03.2020 la ora 9:00

  Complet: C5fond-AP
 • Amână cauza

  În vederea deliberării, în temeiul art. 396 C.proc.civ. se va amâna pronunţarea asupra cauzei la data de 06.04.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei potrivit art. 396 alin. (2) C.proc.civ.

  Incheiere amanare ulterioara a pronuntarii din 31.03.2020
 • Sedinta din data de 26.03.2020 la ora 9:00

  Complet: C5fond-AP
 • Amână cauza

  În vederea deliberării, în temeiul art. 396 C.proc.civ. se va amâna pronunţarea asupra cauzei la data de 31.03.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei potrivit art. 396 alin. (2) C.proc.civ.

  Incheiere amanare initiala a pronuntarii din 26.03.2020
 • Sedinta din data de 23.03.2020 la ora 9:00

  Complet: C5fond-AP
 • Amână cauza

  Admite in parte cererea de ajutor public judiciar formulată de contestatoarea SC FLORISAL SA, cu sediul in mun. Satu Mare, str. Lunca Sighet, nr. 38, jud. Satu Mare, cu sediul procesual ales la Stegaroiu si asociatii SCA din mun. Cluj Napoca, str. Petofi Sandor, nr. 7, jud. Cluj si in consecinta: Reduce taxa judiciara de timbru stabilita in prezentul dosar, de la suma de 4.835.122,58 lei, la suma de 41.312,1 lei. Obliga reclamanta sa achite diferenta taxei de timbru in cuantum de 38.612,1 lei, sub sanctiunea anularii cererii ca fiind insuficient netimbrata. Respinge cererea avand ca obiect esalonarea platii taxei judiciare de timbru astfel cum aceasta a fost redusa, pe o perioada de 12 luni de zile, ca neintemeiata. Cu drept de a formula cerere de reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din data de 23.03.2020.

  Hotarare intermediara 99/2020 din 23.03.2020
 • Sedinta din data de 12.03.2020 la ora 9:00

  Complet: C5fond-AP
 • Amână cauza

  Amână cauza pentru ca reclamanta să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 4.835.122,58 lei şi pentru administrarea probatoriului încuviinţat. În baza art. 17 alin.3 din Legea nr. 101/2016, instanţa admite în principiu cererea de intervenţie voluntară accesorie formulată de societatea AVE BIHOR. Notă: După dezbateri, instanţa reţine că reclamanta a achitat o parte a taxei de timbru, respectiv suma de 2.700 lei (fila 16 Vol.I), motiv pentru care pune în vedere reclamantei să achite diferenţa de 4.832.422,58 lei.

  Incheiere de sedinta din 12.03.2020
 • Sedinta din data de 26.02.2020 la ora 09:00

  Complet: C7fond-AP
 • Amână cauza

  Pentru ca instanţa să se pronunţe asupra admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie voluntară accesorie formulată de către AVE Bihor SRL.

  Incheiere de sedinta din 26.02.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD