Dosar 703/828/2020/a1 din 23.03.2020

cerere de ajutor public judiciar


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 703/828/2020/a1
Data dosar:
23.03.2020
Instanta:
Judecătoria Topoloveni
Departament:
Judecatorie
Obiect:
cerere de ajutor public judiciar
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

 • Sedinta din data de 15.05.2020 la ora 09:00

  Complet: C5.a - Cameră Consiliu
 • Admite in parte cererea

  Admite în parte cererea de ajutor public judiciar formulată de petentul N.C.C. Acordă petentului ajutor public judiciar sub forma eşalonării plăţii taxei judiciare de timbru, în cuantum de 1497 lei, în 3(trei) tranşe egale a câte 499 lei, începând cu luna mai 2020, până la data de 25 a fiecărei luni. Respinge cererea în rest, ca neîntemeiată. Cu drept de cerere în reexaminare în termen de 5 zile de la comunicare; cererea se va depune la Judecătoria Topoloveni. Pronunţată azi, 15.05.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

  Incheiere finala dezinvestire din 15.05.2020
 • Sedinta din data de 24.04.2020 la ora 09:00

  Complet: C5.a - Cameră Consiliu
 • Amână cauza

  Constată necesară administrarea probei cu înscrisuri de la petent, respectiv înscrisuri privind situaţia materială a sa şi a familiei sale; dovezi privind obligaţiile de întreţinere sau de plată, stabilite conform art.14 alin.1 din OUG nr.51/2008; să depună o declaraţie pe proprie răspundere în care să menţioneze dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în caz afirmativ, în ce formă, pentru ce sumă şi în ce cauză. În temeiul art.14 al.2 din O.U.G nr.51/2008, petentului i se aduce la cunoştinţă faptul că, în cazul pierderii procesului, cheltuielile de judecată ale celorlalte părţi vor fi în sarcina sa, precum şi posibilitatea restituirii sumelor primite cu titlu de ajutor public judiciar în cazul în care cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credinţă, prin ascunderea adevărului. Dispune citarea telefonică a petentului la numărul de telefon indicat în înscrisul de la fila 51 a dosarului iniţial, cu aceste menţiuni, urmând a se întocmi un referat în acest sens. Amână judecarea cauzei la 15.05.2020. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Aprilie 2020.

  Incheiere de sedinta din 24.04.2020

Flux dosar


Actualizare GRPD