Dosare procese - 2020

Dosar 1004/110/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Bacău

îndreptare eroare materială DS.3167/110/2016;

Dosar 10084/279/2019 din 15.05.2020

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie (OUG 195/2002 R) PNTX 0245361/14.09.2019;

Dosar 10153/3/2018 din 15.05.2020

Curtea de Apel București

comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001);

Dosar 1030/101/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Mehedinți

obligaţia de a face stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2020 prin luarea în cosiderare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare de 2350 lei/lună, etc;

Dosar 1031/101/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Mehedinți

obligaţia de a face stabilirea salariului de bază începând cu data de 01.01.2020 prin luarea în cosiderare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare de 2350 lei/lună, etc;

Dosar 1035/101/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Mehedinți

anulare act administrativ Dispoziţia nr. 382183/P/2020;

Dosar 10350/279/2019 din 15.05.2020

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie (OUG 195/2002 R) PNTX 0241576/07.09.2019;

Dosar 10383/315/2018 din 15.05.2020

Tribunalul Dâmbovița

anulare proces verbal de contravenţie OUG 195/2002-PV PDBX 240484;

Dosar 10383/4/2020 din 15.05.2020

Judecătoria Sectorul 4 București

anulare proces verbal de contravenţie;

Dosar 10385/279/2019 din 15.05.2020

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie OUG 195/2002 rep. - p.v. PNTX 0252475 din 3.10.2019;

Dosar 1040/207/2019 din 15.05.2020

Curtea de Apel Craiova

anulare proces verbal de contravenţie POTX NR. 181351/14.02.2019 IPJ OLT;

Dosar 10400/281/2019 din 15.05.2020

Tribunalul Ilfov

anulare proces verbal de contravenţie PIFW 048832/26.04.2019;

Dosar 10402/4/2020 din 15.05.2020

Judecătoria Sectorul 4 București

anulare proces verbal de contravenţie PV seria PBY nr. 0379105/24.04.2020;

Dosar 1044/93/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Vâlcea

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) DISJUNS DIN 592/93/2019-declinat;

Dosar 10455/279/2019 din 15.05.2020

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie (OUG 195/2002 R) PNTX 0242550/19.09.2019;

Dosar 1047/93/2020 din 15.05.2020

Tribunalul Argeș

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) DISJ. DIN 592/93/2019-acord.soldă pt.per.01.02.2017-31.12.2017 stab.prin HG 1/2017;pt.per.01.01.2018-31.12.2018 prin Hg 846/2017;pt.per.01.01.2019 şi pt viitor prin HG 937/2018+act+dob- DECLINARE;

Dosar 10499/94/2019 din 15.05.2020

Tribunalul Ilfov

anulare proces verbal de contravenţie R19 0260991/14.05.2019, repartizat la C15 cf. P.V. nr. 151/04.09.2019;

Dosar 10524/3/2019* din 15.05.2020

Tribunalul Arad

litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999);

Dosar 10542/279/2019 din 15.05.2020

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie (HG 1175/2007)ISCTR 91237083/19.09.2019;

Dosar 1056/265/2020 din 15.05.2020

Judecătoria Năsăud

anulare proces verbal de contravenţie plg. contrav. OUG 1/1999 - p.v. seria PBNY nr.0109088/16.04.2020;

Dosar 10564/279/2018 din 15.05.2020

Tribunalul Neamț

anulare proces verbal de contravenţie (OUG 195/2002 R) PNTX 0189841/25.09.2018;