Dosare procese Tribunalul Comercial Cluj - 2020

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 693/85/2020 din 27.10.2020

Tribunalul Comercial Cluj

obligatia de a face;

Dosar 7920/211/2020 din 26.10.2020

Tribunalul Comercial Cluj

obligatia de a face;

Dosar 5573/211/2020 din 05.10.2020

Tribunalul Comercial Cluj

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. EMAIL;

Dosar 2291/99/2007/a130 din 01.10.2020

Tribunalul Comercial Cluj

contestaţie 2291/99/2007/A130 AAAS;

Dosar 1381/117/2020 din 30.09.2020

Tribunalul Comercial Cluj

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.;

Dosar 2490/117/2020 din 30.09.2020

Tribunalul Comercial Cluj

sechestru judiciar;

Dosar 266/117/2020 din 30.09.2020

Tribunalul Comercial Cluj

pretenţii;

Dosar 26279/211/2019 din 29.09.2020

Tribunalul Comercial Cluj

actiune în daune delictuale;

Dosar 522/117/2020 din 29.09.2020

Tribunalul Comercial Cluj

actiune în daune delictuale;

Dosar 2162/211/2020 din 28.09.2020

Tribunalul Comercial Cluj

pretenţii DECLINARE;

Dosar 3001/117/2020* din 28.09.2020

Tribunalul Comercial Cluj

obligatia de a face ACHIZIŢII PUBLICE;

Dosar 2738/117/2020 din 24.09.2020

Tribunalul Comercial Cluj

pretenţii;

Dosar 348/108/2020 din 24.09.2020

Tribunalul Comercial Cluj

constatare nulitate act;

Dosar 1239/110/2020 din 09.09.2020

Tribunalul Comercial Cluj

pretenţii achizitii publice;

Dosar 9239/3/2020 din 09.09.2020

Tribunalul Comercial Cluj

constatare nulitate act achizitii publice email - doc. nr. 32522/11.09.2019;

Dosar 9241/3/2020 din 03.09.2020

Tribunalul Comercial Cluj

acţiune în anulare ACHIZIŢII PUBLICE - email - doc. nr. 30585/27.08.2019;

Dosar 3056/117/2020 din 26.08.2020

Tribunalul Comercial Cluj

pretenţii;

Dosar 9240/3/2020 din 25.08.2020

Tribunalul Comercial Cluj

pretenţii;

Dosar 250/117/2020 din 13.08.2020

Tribunalul Comercial Cluj

actiune în daune delictuale;

Dosar 2583/117/2020* din 13.08.2020

Tribunalul Comercial Cluj

actiune în daune contractuale DISJUNS DIN DOSAR 2045/117/2020;

Dosar 3267/99/2019 din 13.08.2020

Tribunalul Comercial Cluj

alte cereri anulare act notarial;