Dosar 2668/121/2020/a5 din 17.02.2021

verificare măsuri preventive (art.206 NCPP)


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 2668/121/2020/a5
Data dosar:
17.02.2021
Instanta:
Curtea de Apel Galați
Departament:
Secţia penală şi pentru cauze cu minori
Obiect:
verificare măsuri preventive (art.206 NCPP)
Categorie:
Penal
Stadiu proces:
Contestatie NCPP

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 23.02.2021 la ora 13:00

    Complet: C-JUD8
  • Admis

    În temeiul art. 206 Cod procedură penală, în referire la art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite contestaţia declarată de inculpatul P**** M*****. Desfiinţează în parte încheierea din data de 05.02.2021 a Tribunalului Galaţi în dosarul nr. 2668/121/2020/a5, şi în rejudecare: În temeiul art. 242 Cod procedură penală, în referire la art. 211 şi următoarele Cod procedură penală, înlocuieşte măsura arestării la domiciliu dispusă faţă de inculpatul P**** M***** cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 23.02.2021 şi până la data de 23.04.2021, inclusiv. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod de procedură penală, impune că inculpatul P**** M***** să respecte următoarele obliga?ii, pe durata măsurii: a) să se prezinte la instan?ă de judecata ori de cate ori este chemat; b) să informeze instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuin?ei; c) să se prezinte la organul de poliţie însărcinat cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat. În baza art. 215 alin. (2) Cod de procedură penală, pe timpul controlului judiciar, impune ca inculpatul să respecte următoarele obliga?ii: a) să nu depă?ească limita teritoriala a tarii, decât cu încuviin?area prealabila a organului judiciar; b) să nu se apropie de coinculpa?i, martori ?i să nu comunice cu ace?tia, direct sau indirect, pe nicio cale; În baza art. 215 alin. (3) Cod de procedură penală, atrage aten?ia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credin?ă a obliga?iilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive ori cu măsura arestării la domiciliu. În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului. Desemnează supravegherea inculpatul P**** M***** în sarcina IPJ Galaţi. În temeiul art. 221 alin. 8 Cod procedură penală, prezenta încheiere, în copie, se va comunica de îndată inculpatului, instituţiei, organului sau autorităţii desemnate cu supravegherea acestora, organului de poliţie în a cărei circumscripţie locuie?te inculpatul, serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi organelor de frontieră. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 23.02.2021.

    Hotarare 63/2021 din 23.02.2021

Flux dosar


Actualizare GRPD