Dosar 192/284/2023 din 20.01.2023

încuviinţare executare silită 10/2023


Informatii dosar

Numar dosar:
Dosar 192/284/2023
Data dosar:
20.01.2023
Instanta:
Judecătoria Răcari
Departament:
.
Obiect:
încuviinţare executare silită 10/2023
Categorie:
Civil
Stadiu proces:
Fond

Parti proces

Sedinte

  • Sedinta din data de 26.01.2023 la ora 09:00

    Complet: camera consiliu 1
  • Încheiere

    Admite cererea de încuviinţare a executării silite formulată de petentul S.C.P.E.J. Marin Florea ?i Marin George Robert. Încuviinţează executarea silită a titlului executoriu reprezentat de sentin?a civilă nr. 1954/22.12.2020, pronun?ată de către Tribunalul Dâmbovi?a în dosarul nr. 3886/120/2007, ?i decizia nr.1 din data de 10.01.2023, pronun?ată de către Curtea de Apel Ploie?ti, în acela?i dosar, privind obliga?ia de a face, respectiv de a solu?iona notificarea nr. 56 din 10.10.2001 prin emiterea unei dispozi?ii motivate de restituire a unui imobil situat în intravilanul Comunei Crevedia, compus din teren în suprafa?ă de 3000 m.p., al cărui amplasament exact nu se poate stabili, cu categoria de folosin?ă cur?i-construc?ii ?i din conacul situate pe acesta la momentul preluării abuzive (o singură clădire) prin echivalent sub forma de compensare cu alte bunuri ori să propună acordarea de măsuri compensatorii în condi?iile Legii nr. 165/2013, precum ?i pentru recuperarea onorariului ?i a cheltuielilor de executare deoarece debitorul nu ?i-a executat de bunăvoie obliga?iile stabilite în titlul executoriu, împotriva debitoarei PRIMĂRIA CREVEDIA. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei, azi, 26.01.2023.

    Incheiere finala dezinvestire 167/2023 din 26.01.2023

Flux dosar


Actualizare GRPD