Dosare procese Judecătoria Brad - 2023

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 145/195/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Brad

încuviinţare executare silită 10/2023;

Dosar 149/195/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Brad

uzucapiune CF. nr. 61343 BLĂJENI;

Dosar 148/195/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Brad

uzucapiune CF. nr. 61338 BLĂJENI;

Dosar 151/195/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Brad

fond funciar;

Dosar 146/195/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Brad

încuviinţare executare silită 108/EX/2023;

Dosar 147/195/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Brad

tutelă dare de seamă anuală - art.152,153 Cod civil;

Dosar 150/195/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Brad

succesiune CF. nr. 69162 BRAD;

Dosar 17654/94/2022 din 30.01.2023

Judecătoria Brad

cerere de valoare redusă fara citare părţi;

Dosar 152/195/2023 din 30.01.2023

Judecătoria Brad

curatelă;

Dosar 142/195/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Brad

anulare proces verbal de contravenţie seria PHDY nr. 066077;

Dosar 139/195/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Brad

înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii;

Dosar 143/195/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Brad

Validare mandat consilier validare supleant;

Dosar 144/195/2023/a1 din 27.01.2023

Judecătoria Brad

măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară;

Dosar 144/195/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Brad

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 NCP);

Dosar 140/195/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Brad

tutelă dare de seamă anuală-art.152,153 Cod civil;

Dosar 141/195/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Brad

tutelă dare de seamă anuală-art.152,153 Cod civil;

Dosar 138/195/2023 din 27.01.2023

Judecătoria Brad

cerere de valoare redusă;

Dosar 132/195/2023 din 26.01.2023

Judecătoria Brad

cerere de valoare redusă;

Dosar 135/195/2023 din 26.01.2023

Judecătoria Brad

modificări acte constitutive persoane juridice;

Dosar 123/195/2023 din 26.01.2023

Judecătoria Brad

divorţ;

Dosar 125/195/2023 din 26.01.2023

Judecătoria Brad

acordare personalitate juridică;