Dosare procese Tribunalul Suceava - 2023

Filtre active

Filtrare spete

Dosar 1715/227/2018 din 30.01.2023

Tribunalul Suceava

obligaţie de a face;

Dosar 1336/206/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Suceava

anulare proces verbal de contravenţie P.V. seria CJAC1061PJ NR.2200001044/26.07.2022 - C.N.A.I.R. S.A. - DIRECŢIA REGIONALĂ DRUMURI ŞI PODURI CLUJ;

Dosar 2167/285/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Suceava

anulare proces verbal de contravenţie plângere la OUG 195/2002-proces verbal de contravenţie seria PSVX nr. 378727/21 martie 2022;

Dosar 2489/285/2021* din 30.01.2023

Tribunalul Suceava

actiune în daune delictuale daune morale;

Dosar 762/206/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Suceava

actiune în daune contractuale;

Dosar 764/206/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Suceava

actiune în daune contractuale;

Dosar 491/206/2021 din 30.01.2023

Tribunalul Suceava

anulare proces verbal de contravenţie P.V. seria PSVX nr.252134 din 12.03.2021-Poliţia Pojorâta;

Dosar 4616/285/2021 din 30.01.2023

Tribunalul Suceava

anulare proces verbal de contravenţie plângere la Legea nr. 60/1991-proces verbal de contravenţie seria JO nr. 1844008/4 octombrie 2021;

Dosar 5628/285/2021 din 30.01.2023

Tribunalul Suceava

anulare proces verbal de contravenţie plângere la HG 707/2006-proces verbal de contravenţie seria DGV nr. 0006300(84)/14 decembrie 2021;

Dosar 12225/314/2019/a1** din 30.01.2023

Tribunalul Suceava

contestaţie tergiversare cauză contestaţie tergiversare cauză;

Dosar 4/285/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Suceava

anulare act anularea Hotărârii nr. 10/2021 emisă de Adunarea Generală a Asociaţiei "Obştea de Pădure Solca";

Dosar 4744/285/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Suceava

evacuare;

Dosar 326/285/2022 din 30.01.2023

Tribunalul Suceava

anulare proces verbal de contravenţie proces verbal seria DGV nr.0014067/11.01.2022;

Dosar 251/237/2022* din 27.01.2023

Tribunalul Suceava

cerere de valoare redusă;

Dosar 3465/314/2021* din 27.01.2023

Tribunalul Suceava

contestaţie la executare;

Dosar 745/227/2021 din 27.01.2023

Tribunalul Suceava

contestaţie la executare;

Dosar 8441/314/2020* din 27.01.2023

Tribunalul Suceava

constatare nulitate act;

Dosar 3204/227/2021* din 27.01.2023

Tribunalul Suceava

validare poprire;

Dosar 4627/314/2019/a1.1 din 27.01.2023

Tribunalul Suceava

cerere reexaminare ajutor public judiciar;

Dosar 1676/334/2022 din 27.01.2023

Tribunalul Suceava

anulare proces verbal de contravenţie PSVX, NR. 407599/06.10.2022;

Dosar 11/285/2023 din 27.01.2023

Tribunalul Suceava

ordin de protecţie;