Minori și famile - Ordonanță președințială – suplinire consimțământ

Sentinţă civilă 1824 din 28.09.2017


JUDECĂTORIA CĂLĂRAȘI

MINORI ȘI FAMILE - Ordonanță președințială – suplinire consimțământ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1824/28 Septembrie 2017

Potrivit art. 18 alin. 2 din Legea 272/2004  deplasarea copiilor în ţară şi în străinătate se realizează cu înştiinţarea şi acordul ambilor părinţi. Orice neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acestui acord se soluţionează de către instanţa de judecată.

Prin cererea introdusă la această judecătorie, reclamanta D N a chemat în judecată pe pârâtul Z N, solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care pe cale de ordonanţă preşedinţială să se dispună suplinirea consimţământului pârâtului la eliberarea paşaportului turistic pentru miorele Z M-M şi Z A-A, suplinirea consimţământului pârâtului pentru deplasarea celor doua minore în Italia la reşedinţa părinţilor acesteia, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamanta arată în esenţă că din relaţiile de concubinaj pe care le-a întreţinut cu pârâtul au rezultat minorele, care se află în grija acesteia, pârâtul neimplicându-se în niciun mod în creşterea şi educarea acestora.

Mai arată că doreşte să se deplaseze cu cei 2 copii minori în Italia, unde îşi au domiciliul părinţii şi fraţii acesteia şi că deşi i-a adus la cunoştinţă pârâtului că doreşte să călătorească cu cele 2 minore, pârâtul în mod nejustificat refuză să-şi dea consimţământul pentru eliberarea paşaportului turistic şi implicit pentru deplasarea în Italia.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea, pe dispoziţiile art. 269 C. pr. civ., art. 505 alin. 2, art. 496 alin. 3, art. 529, alin. 2, art. 453 C. pr. civ., art. 20 alin. 22, din Legea 257/2013.

În dovedirea cererii reclamanta a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri.

Pârâtul a depus întâmpinare motivând în esenţă că solicită respingerea ca inadmisibilă a cererii ce formează obiectul prezentei cauzei.

În motivare, pârâtul arată că despărţirea în fapt a survenit în luna iulie 2017, în urma unor discuţii contradictorii cu părinţii reclamantei, că reclamanta a părăsit locuinţa comună mutându-se împreună cu cele doua fiice la părinţii săi. Acesta mai arată că în prezent, pe rolul Judecătoriei Călăraşi, se află un proces având ca obiect stabilirea autorităţii părinteşti, şi a locuinţei celor doua minore; că la rândul său a formulat o cerere de ordonanţă preşedinţială pentru a i se permite ca pe durata procesului să menţină legăturile personale cu minorele.

Pârâtul îşi motivează refuzul de a permite călătoria celor doua minore cu reclamanta pe faptul că reclamanta doreşte să scoată minorele din ţară, să meargă cu ele în Italia, unde reclamanta cu cei doi copii să iasă la cerşit; că în Italia părinţii pârâtei locuiesc într-o încăpere insalubră şi nu au nici un fel de venituri, adunând de prin gunoaie şi furând din locurile special amenajate lucruri depozitate pentru săraci; că acesta împreună cu pârâta, au locuit în Italia şi că atunci când erau împreună pârâta ieşea la cerşit cu minora M-M, şi că pentru astfel de faptă reclamanta a suferit o condamnare în Italia. Pârâtul mai arată că interesul şi situaţia minorelor, nu reclamă sub niciun mod că ar trebui deplasate în Italia; şi că în cauză nu sunt îndeplinite nici condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 969 C. pr. civ. .

În drept au fost invocate alături de disp. art. 996 -1001 C.pr. civ, disp art. 396,397,400,401,403 c. civ.

În dovedirea susţinerilor din întâmpinare pârâtul a înţes să se folosească de proba cu înscrisuri, interogatoriul reclamantei , anchetă socială, planşă foto şi un martor.

Potrivit art. 18 alin. 2 din Legea 272/2004  deplasarea copiilor în ţară şi în străinătate se realizează cu înştiinţarea şi acordul ambilor părinţi. Orice neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acestui acord se soluţionează de către instanţa de judecată. Minorele Z M-M în vârstă de 4 ani , şi Z A-A în vârsta de 2 luni, se află în grija reclamantei iar părţile concubini, despărţiţi iar în speţă nu s-a făcut dovada existenţei vreunei hotărâri judecătoreşti privind stabilirea locuinţei minorelor , exercitarea autorităţii părinteşti, stabilire program de vizită. Instanţa reţine o atitudine abuzivă din partea pârâtului în raport de refuzul acestuia de a-şi da acordul cu privire la plecarea fiicelor minorei împreună cu reclamanta în Italia pentru o  perioada de 30 de zile, avându-se în vedere interesul legitim al minorelor, justificat în cauză şi dreptul acestora recunoscut de lege (Legea 272/2004) de a călători şi circula în mod liber şi în condiţiile în care  nu există nici o bănuială în sensul producerii unor efecte negative asupra minorelor prin efectuarea călătoriei în discuţie.

Pe cale de consecinţă instanţa consideră întemeiată cererea formulată stabilind perioada celor 30 zile în intervalul 16.10.2017-15.11.2017 inclusiv, fiind îndeplinite şi condiţiile de admisibilitate a  procedurii ordonanţei preşedinţiale, respectiv urgenţa rezultând din atingerea adusă prin atitudine pârâtului interesului minorelor, şi dreptului acestora menţionate mai sus  potrivit situaţiei de fapt reţinută; vremelnicia - măsura solicitată, fiind prin ea însăşi temporară; precum şi neprejudicierea fondului dreptului părinţilor.

De precizat că reclamanta a solicitat ca deplasarea minorelor în Italia să se efectueze pe o durată de 30 de zile fără a stabili cu exactitate perioada, context în care din oficiu, având în vedere că cererea este formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială a stabilit intervalul de timp pentru care reclamanta urmează a se deplasa cu copii în Italia la mama sa.

Pârâtul nu a făcut nici o dovadă că această deplasare ar avea efecte negative asupra celor doi copii minori. Apărările formulate prin întâmpinare fiind simple afirmaţii.

Pentru considerentele expuse, instanţa urmează a admite acţiunea pe cale de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantă  şi a suplini consimţământul pârâtului pentru minorele Z M-M şi Z A-A.