Divorţ

Sentinţă civilă 7031 din 05.12.2018


SENTINTA CIVILĂ Nr. 7031/2018

Şedinţa publică de la 05.12.2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Constată că prin acţiunea înregistrată la instanţă sub dos. cu nr. de mai sus,  legal timbrată cu 100 lei taxă timbru prin chit. de la fila 7 dosar, reclamanta I.M. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul I.E.I., să se desfacă căsătoria părţilor încheiată, din culpa comună; cu reluarea de către reclamantă a numelui avut anterior căsătoriei.  Cu cheltuieli de judecată.

În fapt, s-a învederat instanţei că reclamanta a mai formulat o acţiune de divorţ în anul 2017, care însă, din motive obiective, a fost respinsă ca nesusţinută.

În prezent, subzistă motivele care au determinat-o pe reclamantă să formuleze prima acţiune de divorţ. Astfel, părţile s-au cunoscut în anul 2011 şi s-au căsătorit în anul 2015.  Convieţuirea lor efectivă a durat doar vreo două luni, până în aprilie 2015, de când soţii sunt separaţi în fapt, reclamanta fiind cea care a plecat de la locuinţa comună datorită comportamentului agresiv al pârâtului faţă de ea, în urma căruia a fost chemată şi poliţia la data de 24.04.2015.

Pe de altă parte, a mai arătat reclamanta că pârâtul a avut legături şi cu alte femei pe parcursul relaţiei părţilor, aspect care a erodat iremediabil orice legătură afectivă faţă de el.

S-a mai menţionat că în prezent, reclamanta este plecată în Germania, are reşedinţa acolo şi un loc de muncă în acea ţară, fiind hotărâtă să divorţeze.

În drept, s-au invocat dispoz. art. 373 lit. b), art. 383 alin. 3 C.civ..

În probaţiune, s-au depus la dosar copii acte de stare civilă (filele 8-9 dos.).

Prin întâmpinarea de la fila 18 dosar, pârâtul  a solicitat respingerea acţiunii reclamantei de desfacere a căsătoriei părţilor din culpă comună, iar pe calea acţiunii reconvenţionale, legal timbrată cu 100 lei taxă timbru prin chit. de la fila 20 dosar, pârâtul reclamant reconvenţional a solicitat să se desfacă căsătoria soţilor din vina exclusivă a pârâtei reconvenţionale, urmând ca aceasta să-şi reia numele de familie avut anterior căsătoriei.  Cu cheltuieli de judecată.

În motivarea poziţiei sale, arată reclamantul reconvenţional că din luna aprilie 2015, soţia lui l-a părăsit pentru un alt bărbat, refuzând să mai convieţuiască cu soţul ei. Susţine acesta că nu a avut niciodată un comportament agresiv faţă de soţie.  Deşi pârâtul a încercat să o facă pe reclamantă să se întoarcă înapoi la locuinţa comună, aceasta a plecat împreună cu concubinul ei la muncă, în Germania.

În drept, s-au invocat disp. art. 373 lit. b) C.Civ.

Prin întâmpinarea formulată la cererea reconvenţională (fila 23 dos.), pârâta reconvenţională a solicitat respingerea acţiunii reconvenţionale ca neîntemeiată, susţinându-şi poziţia din acţiunea principală.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Părţile s-au căsătorit în Comuna S, jud. Bihor (fila 15 dos.), din căsătoria lor nerezultând copii.

Potrivit declaraţiei martorului K.I., audiat în cauză pentru reclamantă (fila 33 dos.), părţile au locuit împreună după căsătoria lor într-un imobil în chirie, imobil în care mai stăteau şi alţi colegi de-ai pârâtului. Reclamantei nu i-a convenit această situaţie.

La aproximativ o lună de la căsătoria părţilor, martorul – tatăl reclamantei a fost sunat de fiul lui – fratele reclamantei, care, la rândul său, fusese sunat de aceasta, să meargă la locuinţa părţilor deoarece avusese loc un scandal între soţi, iar pârâtul fusese violent.  Când a ajuns martorul acolo, a aflat că fusese şi poliţia la faţa locului. A încercat acesta să stea de vorbă cu pârâtul, acesta a făcut unele promisiuni, însă la câteva zile după aceea, cei doi soţi s-au separat în fapt.  Ulterior, reclamanta a plecat în străinătate, iar de la acel moment, soţii nu s-au mai împăcat şi nu au mai reluat convieţuirea. De câte ori reclamanta s-a întors în ţară, ea a locuit la părinţiii ei, nu a mai stat împreună cu pârâtul.  A mai precizat martorul că a aflat din spusele fiicei sale că pârâtul obişnuia să iasă şi cu alte femei pe perioada convieţuirii părţilor.De asemenea, s-a arătat că în prezent reclamanta are o relaţie cu un alt bărbat, relaţie care durează de pe la sfârşitul anului 2017.

De precizat este faptul că pârâtul reclamant reconvenţional nu şi-a probat în nicun fel susţinerile din cererea sa reconvenţională.

Din proba testimonială administrată în cauză, văzând hotărârea reclamantei de a divorţa, instanţa va reţine că relaţiile de familie dintre ei sunt grav şi iremediabil vătămate, continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă. 

De aceea, în baza art. 373 lit. b) şi art. 379 alin. 1 din Noul C. Civ., rap. la art. 934 alin. 2 din Noul C.Pr.Civ., instanţa va aprecia întemeiată acţiunea principală de divorţ şi va desface căsătoria părţilor din culpa comună a soţilor, reclamanta asumându-şi şi ea vina în destrămarea raporturilor de familie dintre părţi.

Va respinge ca neîntemeiată cererea reconvenţională formulată, de constatare a culpei exclusive a pârâtei reconvenţionale în destrămarea relaţiei dintre soţi, nefiind făcută vreo dovadă a culpei exclusive a acesteia.

În baza art. 383 alin. 3 din Noul C. Civ., instanţa va încuviinţa ca reclamanta să-şi reia numele de familie avut anterior încheierii căsătoriei.

În temeiul art. 453 N. Cod procedură civilă, fiind în culpă procesuală, îl va obliga pe pârât la plata către reclamantă a sumei de 1600 lei cheltuieli de judecată, reprezentând timbrajul prezentei acţiuni şi onorariul avocaţial, justificat şi dovedit cu chit. de la filele 35 şi 36 dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta I.M. împotriva pârâtului I.E.I. şi în consecinţă:

Desface căsătoria încheiată între părţi, din culpa comună a soţilor.

Încuviinţează ca reclamanta să-şi reia numele de familie avut anterior căsătoriei.

Respinge ca neîntemeiată cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant reconvenţional I.E.I., împotriva reclamantei pârâtă reconvenţională I.M..

Obligă pârâtul la plata sumei de 1600 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare, apel ce se poate depune la Jud. Oradea.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 05.12.2018.