Lipsa calităţii procesuale active în cazul unei cereri de reexaminare ajutor public judiciar pentru ajutorul public judiciar acordat unei alt participant

Decizie Încheierea nr. 819/4 iunie 2020 din 30.06.2020


Calitatea procesuală este o condiţie de exercitare a acţiunii civile, în conformitate cu art.32 alin.1 lit.b din C.pr.civ.. Potrivit art. 36, calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. În fine, art.40 prevede că în cazul lipsei calităţii procesuale [...], instanţa va respinge cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate [...].

Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. 2 din OUG nr. 51/2008, Împotriva încheierii prin care se respinge cererea de acordare a ajutorului public judiciar cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii, iar potrivit art. 17 alin. 1 şi 2 din acelaşi act normativ, (1) Orice persoană interesată va putea sesiza oricând instanța care a încuviințat ajutorul public judiciar, prezentând dovezi cu privire la situația reală a celui căruia i s-a încuviințat cererea; ajutorul public judiciar nu se suspendă în cursul noilor cercetări.(2) Dacă instanța constată că cererea de ajutor public judiciar a fost făcută cu rea-credință, prin ascunderea adevărului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat nejustificat de ajutor public judiciar la restituirea cu titlu de despăgubire a sumelor de care a fost scutit, precum și la o amendă în cuantum de până la 5 ori suma pentru care a obținut nejustificat scutirea.

În speţă, petenta a dedus judecăţii un raport juridic care vizează o altă persoană, respectiv pe numita DC, aceasta din urmă fiind singura care poate ataca o încheiere ce priveşte acordarea de ajutor public judiciar pe calea cererii de reexaminare, fiind persoană interesată în sensul art. 15 alin. 2 din OUG nr. 51/2008. Petenta din prezenta cauză are deschisă doar calea prevăzută de art. 17 alin. 1 din OUG nr. 51/2008, adică de a sesiza instanţa care a încuviinţat cererea de ajutor public judiciar şi de a aduce aceste dovezi în acea cauză. În cazul în care acea instanţă constată că cele învederate de petenta din prezenta cauză se confirmă, poate proceda conform dispoziţiilor art. 17 alin. 2 din OUG nr. 51/2008.

Având în vedere că cererea de reexaminare a fost formulată de petenta ECL şi nu de numita DC, instanţa apreciază că cererea nu a fost formulată de o persoană care să justifice calitatea procesuală activă.

În aceste condiţii, instanţa nu poate decât să constate faptul că petenta nu are calitate procesuală activă, în condiţiile în care nu este persoana care a beneficiat de acordarea ajutorului public judiciar. Singura persoană căreia legea îi recunoaşte calitatea procesuală activă în astfel de situaţii este solicitantul cererii de ajutor public judiciar.

Pe cale de consecinţă, instanţa va admite excepţia şi va respinge cererea de reexaminare, ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă.