Lipsă calitate procesuală activă a mamei de a solicita vizitarea copiilor dacă drepturile părinteşti sunt suspendate

Decizie 110 din 04.09.2019


Reclamanta este mama a 3 minori pentru care s-a deschis procedura adopţiei. Cererea mamei de a i se permite vizitarea minorilor se constată a fi formulată de o persoană fără legitimitate procesuală deoarece drepturile şi obligaţiile părinteşti sunt suspendate în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 273/2004.

Decizia civilă nr. 110 din 04 septembrie 2019 a Curţii de Apel Galaţi

Prin cererea înregistrată sub nr. 190/121/15 ianuarie 2019 la această instanţă, reclamanta ... a solicitat, în contradictoriu cu pârâta DGASPC …, reintegrarea minorului ... la domiciliul reclamantei şi, totodată, să-i viziteze pe minorii ..., ... şi …

La termenul de judecată din 6 mai 2019, a fost introdus în cauză, în calitate de pârât, şi Preşedintele CJ ...

Prin întâmpinare, pârâta DGASPC a solicitat respingerea cererii pentru următoarele considerente:

Cu privire la solicitarea reclamantei de a se dispune reintegrarea la domiciliul său a minorului ... pârâta a arătat că faţă de acest minor s-a deschis procedura de adopţie, conform sentinţei civile nr.12/10 ianuarie 2019 a Tribunalului Galaţi (dosar civil nr.2333/121/2018).

Referitor la cererea reclamantei de a-i vizita pe cei trei minori (..., ... şi …), pârâta a învederat, de asemenea, faptul că faţă de aceşti minori a fost deschisă procedura de adopţie, potrivit sentinţei civile sus-menţionate pentru minorul ..., sentinţei civile nr.83/31 ianuarie 2019 a Tribunalului Galaţi pentru minora ... şi, respectiv, sentinţa civilă nr.801/12 septembrie 2018 a Tribunalului Galaţi pentru minora ...

Ulterior, faţă de situaţia de fapt expusă, pârâta  D.G.A.S.P.C. … a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei cu privire la cererea de chemare în judecată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei.

Prin sentinţa civilă nr. 663/2019 a Tribunalului Galați s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei ..., invocată ...

A respins acţiunea civilă promovată de reclamanta ... în contradictoriu cu pârâţii D.G.A.S.P.C. …, şi P.C.J. … ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Împotriva sentinţei civile nr. 663/2019 a Tribunalului Galati a declarat apel pârâta … care a invocat faptul că nu a putut fi prezentă la proces pentru că a fost la muncă  şi că insistă în cererea de a-şi vedea copiii.

Prin decizia civilă nr. 110/A din 04.09.2019 a Curţii de Apel Galaţi, s-a respins apelul ca nefondat reţinându-se următoarele:

Prezenta cauză are două capete de cerere, şi anume reintegrarea în familie a minorului ... şi exercitarea dreptului de vizitare cu privire la minorii …, ... şi … A fost declarată calea de atac a apelului numai cu privire la cel de-al doilea capăt de cerere.  Pe cale de consecință, soluția dată primului capăt de cerere este definitive, iar analiza instanței de apel urmează a se limita la legalitatea soluției date celui de-al doilea capăt de cerere.

 Cu privire la exercitarea dreptului de vizitare al apelantei, din actele dosarului rezultă că:

- pentru copilul ..., a fost  deschisă procedura de adopţie conform sentinţei civile nr. 12/10.01.2019, pronunţată  de Tribunalul Galaţi  în dosarul nr. 2333/121/2018, definitivă.

- pentru  copilul ...  a  fost deschisă procedura de  adopţie  conform  sentinţei civile nr. 801/12.09.2018, pronunţată de Tribunalul Galaţi, definitivă în cadrul  dosarului nr. 2218121/2018.

- pentru  copilul ..., a fost  deschisă procedura  de  adopţie  în cadrul dosarului nr. 3288/121/2018, definitivă.

Potrivit art. 32 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, hotărârea judecătorească definitivă prin care instanţa admite cererea Direcţiei de deschidere a procedurii adopţiei, determină următoarele efecte:

a)drepturile şi obligaţiile părinteşti ale părinţilor fireşti sau, după caz, cele exercitate de

persoane fizice ori juridice se suspendă.

Apelanta reclamantă este mama celor trei minori.

Pe cale de consecință , la acest moment orice drept al apelantei în ceea ce îi  privește pe cei trei minori este suspendat.

Faţă de considerentele de mai sus, se constată că în mod legal instanța de fond a apreciat că reclamanta nu are legitimitate procesuală în a formula o astfel de cerere.