Trafic de droguri de mare risc

Sentinţă penală 20 din 23.06.2020


Document finalizat

…………………………….

……………………………..

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SENTINŢA PENALĂ NR. 20

Şedinţa publică din 23 iunie 2020

PREŞEDINTE: ……………….

GREFIER: ……………

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror …………. din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Covasna

Pe  rol fiind pronunţarea asupra acţiunii penale pornită împotriva inculpatului D.I.S. trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 şi art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

Fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 25 mai 2020, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă, iar instanţa, în vederea deliberării, a stabilit termen pentru pronunţare la data de 09 iunie 2020, iar ulterior a amânat pronunţarea pentru data de 23 iunie 2020.

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna nr. 7/D/P/2019 din data de 14.11.2019, înregistrat pe rolul Tribunalului Covasna sub dosar nr. ………… la data de 15.11.2019, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului D.I.-S., sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 şi introducerea în ţară de droguri de mare risc, fără drept prev. de art. 3 alin. 1 şi 2 din acelaşi act normativ, cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen.

Prin rechizitoriu, s-a mai dispus clasarea cauzei sub aspectul comiterii infracţiunii de deținere de droguri de risc, fără drept, pentru consum propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, precum şi disjungere cauzei în vederea continuării cercetărilor faţă de numitul J. E. zis „…” sub aspectul infracţiunii de introducerea în ţară de droguri de mare risc, fără drept prev. de art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

Prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut, în esență, faptul că la data de 25.09.2019, cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la imobilul situat în ………………., locuința inculpatului D.I.-S., au fost identificate și ridicate 139 pastile (comprimate) de culoare galbenă, de formă triunghiulară, neregulată, ce prezintă pe ambele fețe logo-ul două cireșe. S-a susținut că D.I.-S. a procedat la predarea celor 139 de pastile, ce se aflau ambalate într-o pungă de plastic și introduse într-o cutie de plastic, care la rândul ei era ambalată în folie de culoare neagră. S-a afirmat că aceasta se afla în garajul anexă a locuinței, ascunsă într-o anvelopă auto.

S-a precizat că cele 139 pastile (comprimate), identificate și ridicate cu prilejul efectuării percheziției domiciliare au fost supuse testării rapide cu testul rapid tip M.M.C. International B.V. ocazie cu care s-a constatat faptul că testul rapid pentru ecstasy-MDMA a reacţionat pozitiv, substanța de contrast colorându-se în culoarea neagră. S-a mai precizat că testarea s-a efectuat prin răzuirea unei mici cantități de substanță dintr-unul dintre comprimate și introducerea acesteia în recipientul-test.

De asemenea, s-a arătat că substanțele identificate au fost supuse unei constatări tehnico-științifice de natură fizico-chimică, iar potrivit raportului preliminar de constatare tehnico-științifică nr. 875314/25.09.2019 proba înaintată pentru analiză era constituită din 139 comprimate ștanțate cu logo ”Cherries” care conțin 3,4-methylenedioxymetamfetamine (MDMA) care face parte din Tabelul-Anexă nr. I din Legea nr. 143/2000.

Astfel, procurorul de caz, cu ocazia formulării acuzațiilor, a reținut că inculpatul D.I.-S. a introdus în țară, din Olanda, cel mai probabil la începutul lunii august 2019, 139 pastile (comprimate) de culoare galbenă, de formă triunghiulară, neregulată, ce prezintă pe ambele fețe logo-ul ”două cireșe”, ce conțin MDMA, drog de mare risc, comprimate pe care ulterior le-a și deținut la domiciliu, pentru a fi distribuite altor persoane cu orice titlu, fiind identificate cu ocazia percheziției domiciliare din data de 25.09.2019.

S-a învederat că, cel mai probabil, în data de 7 august 2019, inculpatul D.I.-S. a primit din Olanda de la J. E., zis ”…….” o geantă de culoare neagră, în care au fost disimulate cele 139 comprimate MDMA, care au fost apoi identificate și ridicate la percheziția domiciliară din 25.09.2019. S-a subliniat că din datele de anchetă nu a reieșit cum și în ce circumstanțe concrete a intrat inculpatul D.I.-S. în posesia drogurilor, inculpatul refuzând colaborarea, dând date neclare și omisive. Însă, în opinia procurorului de caz, este cert că în data de 07.08.2019, orele 12:39, inculpatul l-a contactat pe B. A. prin intermediul aplicației messenger facebook, apelându-l, însă acesta nu a răspuns, iar, mai târziu, la orele 02:23 PM și 02:26 PM, inculpatul i-a trimis lui B. A. prin aceiași aplicație 13 fotografii ce-l înfățișează pe inculpat îmbrăcat în diverse articole de îmbrăcăminte, lângă o geantă de culoare neagră, ceea ce ar denota că în data de 07.08.2019 inculpatului D.I.-S. îi fusese deja remisă geanta expediată de către J.E. din Olanda, geantă ce conținea mai multe obiecte, printre care și drogurile în discuție. S-a susținut că pentru a verifica dacă drogurile au ajuns la inculpat, în data de 12.08.2019 orele 07:55 PM, J.E. l-a sunat pe acesta pe messenger facebook, având o convorbire de 1 min. 15 sec., după care, în data de 13.08.2019 orele 01:56 PM, 04:12 PM, între cei doi a avut loc un schimb de mesaje prin intermediul aceleiași aplicații, din care rezultă că în geanta respectivă J.E. i-ar mai fi trimis inculpatului și o altă geantă, de dimensiuni mai mici, precum și trei chei. De asemenea, s-a arătat că fiind îmbrăcat cu alte haine primite în geanta trimisă din Olanda de către J.E., inculpatul DD.I.-S. și-a mai făcut fotografii și în data de 23.09.2019, pe care le-a trimis apoi numitului G.L., pe messenger facebook, transmițându-i acestuia că sunt de la ”…….” (alias-ul lui J.E.).

S-a precizat că toate aceste aspecte rezidă din analiza datelor rezultate din percheziția informatică efectuată în 08.10.2019 asupra telefonului mobil aparținând inculpatului D.I.-S., concretizată în procesul verbal încheiat de S.C.C.O. Covasna în 30.10.2019, cu mențiunea că percheziția informatică a fost încuviințată prin încheierea din data de 02.10.2019 a Tribunalului Covasna în dosar nr. ………… (mandatul de percheziţie informatică nr. 81/UP/2019).

Sub aspect probațional, relativ la introducerea în țară de către inculpatul D.I.-S. a celor 139 comprimate MDMA, deținute la domiciliu pentru distribuire și care au fost identificate și ridicate la percheziția domiciliară din 25.09.2019, au fost invocate declarațiile date de către A. T., B. B. și B. A. în 25.09.2019.

Coroborând depozițiile martorilor B. B. și B. A., s-a afirmat că ar rezulta că inculpatul D.I.-S. ar fi introdus în țară, din Olanda, la începutul lunii august 2019, remise de către numitul J.E., peste 200 comprimate MDMA, însă, cum nu s-a putut stabili cu certitudine numărul acestora, obiectul acuzațiilor, prin prisma infracțiunii prev. de art. 3 alin. 1, 2 din Legea nr. 143/2000, a fost limitat la 139 comprimate MDMA, exact câte au fost identificate la percheziția domiciliară din data de 25.09.2019, de la domiciliul inculpatului D.I.-S..

Ulterior înregistrării dosarului, judecătorul de cameră preliminară a procedat potrivit dispoziţiilor art. 342 – 348 C.proc.pen.

În cauză, inculpatul, prin apărător ales, a formulat cereri sau excepţii referitoare la aspecte care pot face obiectul procedurii camerei preliminare, însă acestea au fost respinse prin încheierea nr. 30/CP/20.12.2019, definitivă prin necontestare. Prin aceeași încheiere s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 7/D/P/2019 din data de din data de 14.11.2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul de urmărire penală nr. 7/D/P/2019 al aceluiaşi parchet, și s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul D.I.S..

În faza de judecată, întrucât inculpatul nu a solicitat aplicarea procedurii recunoaşterii, s-a procedat la audierea martorilor A. T., B. B., L. S., precum şi a martorelor propuse de inculpat, D. C. E. – mama inculpatului şi T. K..

S-a procedat la aplicarea prevederilor art. 383 alin. 3 C.proc.pen. în ceea ce îl priveşte pe martorul B. I. – audiat în faza de urmărire penală şi J.E. – propus de inculpat, adresa acestuia din urmă, indicată de apărătorul inculpatului, fiind incompletă şi în pofida demersurilor efectuate, nu a fost posibilă obţinerea adresei la care locuieşte în prezent.

Referitor la martorul G. I., se reţine că la termenul din data de 08.04.2020, procurorul a renunţat la readministrarea acestei probe.

De asemenea, se constată că la termenul de judecată din data de 25.05.2020, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracţiunii de introducere în ţară de droguri de mare risc, fără drept, prev. de art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 în participaţie improprie la trafic internaţional de droguri de mare risc, în forma instigării art. 52 C.pen. raportat la art. 47 C.pen. şi art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

Instanţa a considerat necesară schimbarea încadrării juridice faţă de modalitatea de comitere a infracţiunii, astfel cum aceasta a fost descrisă în fapt prin rechizitoriu, stare de fapt confirmată, de altfel, şi prin probele administrate în cursul judecăţii. Inculpatul a fost acuzat că i-a solicitat lui J.E. să îi trimită din Olanda droguri de mare risc. Cu alte cuvinte, inculpatul l-a determinat pe acesta din urmă să cumpere şi să expedieze printr-un microbuz mai multe pastile MDMA. Or această acţiune se circumscrie activităţii unui instigator, astfel cum este definit prin art. 47 C.pen. Întrucât din actele dosarului rezultă că şoferul de microbuz care a introdus efectiv în ţară drogurile de mare risc, nu avea cunoştinţă de conţinutul pachetului pe care îl transporta, acţionând fără vinovăţie – neavând obligaţia de a verifica conţinutul fiecărui bagaj/pachet transportat, trebuie reţinute la încadrare dispoziţiile art. 52 privind participaţia improprie.

Din coroborarea întregului material probator, tribunalul reţine următoarea stare de fapt:

În urma activităţilor specifice efectuate pe linia depistării infracţiunilor de trafic de droguri, organele de cercetare penală au apelat la metodele specifice de cercetare prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. a, c şi d C.proc.pen., în baza mandatelor de supraveghere emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna.

După completarea probatoriului, întrucât s-a considerat necesar, a fost încuviinţată efectuarea percheziţiei domiciliare la mai multe imobile, printre care și la locuinţa inculpatului D.I.S., în vederea identificării drogurilor care se presupunea că erau depozitate la imobilele indicate de organul de urmărire penală.

În consecinţă, în urma efectuării percheziţiilor domiciliare încuviinţate în cauză, în data de 25.09.2019, la locuinţa inculpatului D.I.S. a fost identificat un număr de 139 de comprimate de culoare galbenă, de formă triunghiulară, având pe ambele fețe logo-ul două cireșe. În urma efectuării unui test rapid, rezultatul indica faptul că acele comprimate conțineau MDMA – ecstasy, rezultat confirmat și în urma analizării comprimatelor de către specialiștii din cadrul Laboratorului Central de Analiză și Profil al Drogurilor care au întocmit în acest sens raportul de constatare tehnico-științifică nr. 875314/25.09.2019.

În concret, în vara anului 2019, inculpatul D.I.S. a comandat și cumpărat de la prietenul său J.E., din Olanda, o cantitate mare de comprimate MDMA pe care a primit-o prin intermediul unui şofer de microbuz. Comprimatele MDMA erau destinate atât consumului propriu, cât și distribuirii în mod gratuit și contracost în cercul de prieteni al inculpatului. Din drogurile de mare risc primite din Olanda, în data de 25.09.2019, când s-a efectuat percheziţie domiciliare, inculpatul a deţinut cantitatea de 139 de comprimate MDMA în vederea distribuirii acestora contra cost sau cu titlu gratuit.

MDMA este un drog de mare risc, fiind inclus în Tabelul Anexă I la Legea nr. 143/2000.

Starea de fapt reţinută mai sus rezultă din probele administrate în cursul procesului penal, respectiv din declaraţiile date de inculpat în primă fază procesuală, în data de 25.09.2019 (filele 110 – 112 vol. II dosar u.p.) când audiat fiind, prin intermediul unui interpret şi în prezenţa apărătorului din oficiu, a arătat expres că împreună cu prietenul său, martorul A. T., l-au contactat pe numitul J.E. care locuieşte în Olanda căruia i-au cerut să le trimită un număr de 140 de pastile ecstasy pe care urmau să le consume împreună cu prietenii. Inculpatul, cu aceeaşi ocazie, a învederat că el personal a luat legătura cu J.E. prin aplicaţia Facebook Messenger ca să-i confirme livrarea pastilelor, iar acesta a trimis comprimatele într-un colet prin intermediul unui şofer de microbuz care nu avea cunoştinţă despre conţinutul pachetului şi căruia i-a dat instrucţiuni precise de a înmâna pachetul fie inculpatului, fie martorului A.T..

Inculpatul a mai relatat prin prima sa declaraţie că în ultimul week-end din august, însoţit de martorii A.T. şi B. B., cu maşina acestuia din urmă, s-a deplasat la Târgu Secuiesc unde inculpatul şi A.T. au preluat pachetul trimis din Olanda. Conform susţinerilor inculpatului, conţinutul pachetului a fost verificat într-un loc mai ferit de privirile trecătorilor, de către cei doi, după ce martorul B.B. i-a lăsat în …., ocazie cu care aceştia au găsit un număr de 140 de pastile MDMA.

Din susţinerile inculpatului rezultă că martorul B.B. nu avea cunoştinţă despre conţinutul pachetului primit de inculpat, aspect confirmat şi de acest martor. Însă din aceleaşi susţineri ar rezulta şi implicarea martorului A.T. în introducerea în ţară a drogurilor de mare risc, însă nefiind sesizată sub acest aspect, instanţa nu poate cerceta şi nu se poate pronunţa cu privire la contribuţia reală a martorului la comanda efectuată la numitul J.E. din Olanda.

Inculpatul a recunoscut că a consumat singur o pastilă din cele 140 primite de la J.E., iar restul a fost găsit de organele judiciare cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în data de 25.09.2019 la locuinţa inculpatului. Intenţia declarată a inculpatului a fost distribuirea contra cost sau gratuit a drogurilor primite din Olanda.

Relatările cuprinse în depoziţia din 25.09.2020 se coroborează cu explicaţiile date de inculpat în cursul efectuării percheziţiei domiciliate, după predarea benevolă de către acesta a celor 139 pastile de ecstasy ascunse în anexa locuinţei, în garaj, într-o anvelopă auto. Chiar în primele momente după descoperirea drogurilor, inculpatul a povestit anchetatorilor că el a cumpărat drogurile de la numitul J.E. din Olanda, droguri care au fost preluate de la şoferul microbuzului de către martorul A.T. şi predate inculpatului ulterior, fiind destinate revânzării către persoane apropiate din anturajul său. Explicaţiile inculpatului au fost consemnate în cuprinsul procesului-verbal de percheziţie imobiliară, în consens cu prevederile art. 161 alin. 1 lit. h C.proc.pen. (filele 75 – 79 vol. I dosar u.p.).

În cursul procesului penal, inculpatul şi-a schimbat declaraţia, susţinând că nu corespunde cu adevărul cuprinsul depoziţiei sale iniţiale. Atât în faza de urmărire penală, în data de 14.10.2019 (filele 126 – 128 vol. II dosar u.p.), cât şi în faza de judecată, la termenul din 29.01.2020 (filele 29 – 30 dosar fond), inculpatul a afirmat că nu are nicio legătură cu comanda şi introducerea în ţară a drogurilor de mare risc găsite la locuinţa sa şi că nu ar fi fost prezent în momentul preluării acestora de la şoferul de microbuz, recunoscând doar deţinerea comprimatelor în vederea redistribuirii ulterioare. După schimbarea poziţiei sale procesuale, inculpatul a susţinut că a primit comprimatele MDMA de la A.T. cu scopul de a le ţine în locuinţa sa până urmau a fi distribuite în cercul lor de prieteni, explicându-şi această decizie neinspirată prin faptul că locuieşte mai aproape de locul unde urma să fie organizate petreceri decât martorul A.T.. Tot atunci, inculpatul a mai declarat că în primă fază procesuală a făcut afirmaţii contrare adevărului întrucât voia să îşi protejeze prietenii A.T. şi B.B. şi era speriat după efectuarea percheziţiei domiciliare.

Însă, apărările inculpatului nu pot fi primite întrucât pe de o parte, instanţa nu poate acorda crezare presupusului motiv indicat de inculpat pentru care acesta ar fi declarat aspecte neconforme cu adevărul – protejarea prietenilor, întrucât în asemenea situaţii, reacţia firească şi instinctivă a omului este de a se proteja pe el însuşi, şi, pe de altă parte, afirmaţiile sale sunt contrazise de celelalte probe existente în dosarul de urmărire penală.

Astfel, în opinia instanţei, trebuie acordată o mai mare încredere probelor strânse în perioada cât mai apropiată de descoperirea faptei când, de obicei, declaraţiile persoanelor audiate nu sunt influenţate nici de calitatea pe care ar putea să o dobândească ulterior în procesul penal şi nici de trecerea timpului, moment în care persoana cercetată încă nu se gândeşte să îşi construiască un plan de apărare care poate să includă şi deformarea adevărului în beneficiul său.

Apoi, nu se poate trece cu vederea că martorii B.B. şi A.T. încă de la prima lor audiere au confirmat că inculpatul a fost cel care i-a cerut numitului J.E. să îi trimită pastile ecstasy din Olanda. Ambii martori au recunoscut că l-au însoţit pe inculpat la Târgu Secuiesc, la microbuz, unde acesta din urmă a preluat de la şofer pachetul care conţinea drogurile trimise de J.E. (filele 9 – 14 vol. II dosar u.p.). Chiar dacă în faza de judecată cei doi martori şi-au retractat parţial declaraţiile (filele 50 – 51 dosar instanţă), afirmând că inculpatul nu i-a însoţit la autogară, totuşi acest aspect nu influenţează existenţa infracţiunii de trafic internaţional de droguri de mare risc reţinut în sarcina inculpatului întrucât amândoi au confirmat în faţa instanţei cu nu au nicio legătură cu comanda efectuată, inculpatul fiind singurul care a făcut demersurile necesare în vederea introducerii în ţară a drogurilor de mare risc.

În cauză, sub aspect probaţional este relevant să fie identificat destinatarul drogurilor, persoana care a solicitat cumpărarea şi trimiterea acestora din Olanda în România şi mai puţin identitatea persoanei/persoanelor care au preluat efectiv drogurile de la şofer care pot sau nu să aibă cunoştinţă de conţinutul pachetului primit. Bineînţeles, nu înseamnă că ar fi lipsită de interes contribuţia „curierului”, nefiind exclus ca şi persoana care a preluat drogurile odată ce acestea au ajuns în ţară şi ulterior le-a predat unei terţe persoane, să răspundă penal, însă în prezenta cauză, întrucât instanţa trebuie să respecte limitele sesizării sale, judecata fiind limitată la faptele şi persoanele arătate în cuprinsul actului de sesizare, nu urmează a fi analizat dacă martorii B.B. şi A.T. aveau cunoştinţă de existenţa drogurilor în bagajul preluat de la şoferul de microbuz.

În speţă, trebuie verificat dacă acuzaţiile formulate doar împotriva inculpatului D.I.S. au suport probaţional, respectiv dacă din materialul probator administrat în cursul procesului penal rezultă că acesta a solicitat cumpărarea şi trimiterea comprimatelor MDMA din Olanda în România, comprimate pe care ulterior le-a deţinut la locuinţa sa în vederea distribuirii acestora cunoscuţilor din anturajul său.

Din probele analizate mai sus – prima declaraţie a inculpatului şi declaraţiile martorilor B.B. şi A.T., reiese indubitabil că inculpatul a luat legătura cu numitul J.T. din Olanda, pe care l-a rugat să îi trimită comprimate ecstasy, pe care să le distribuie ulterior, în mod gratuit sau contra-cost, în cercul său de prieteni.

Pe lângă dovezile prezentate supra, acuzaţia formulată de procurorul de caz este susţinută şi de alte probe. Cum ar fi declaraţia martorului L. S. (filele 18 – 20, vol. II dosar u.p. şi fila 52 dosar instanţă) care a fost consecvent în depoziţiile date în faţa organelor judiciare şi a menţionat că la sfârşitul lunii iulie 2020, a primit de la inculpat, cu titlu gratuit, două pastile ecstasy, de culoare portocalie, cu logo cireşe, iar cu acea ocazie însuşi inculpatul i-a comunicat martorului că a procurat aceste droguri de mare risc din Olanda, de la J.E.. Declaraţia martorului L. S. contrazice afirmaţiile inculpatului conform cărora acesta nu ar fi comandat niciodată de la J.E. droguri (fila 29 verso, dosar instanţă).

Legătura existentă între inculpatul D.I.S. şi J.E. a fost confirmată şi de martorii G. I. şi B. A. (filele 21 – 23, 28 – 30 vol. II dosar u.p.). Martorul G. I. nu a putut furniza procurorului de caz multe detalii, doar faptul că cei doi, D.I.S. şi J.E., ţin legătura, în schimb depoziţia martorului B. A. a ajutat la conturarea modalităţii de colaborare a inculpatului cu furnizorul său din Olanda. Acest martor a relatat nu numai ceea ce aflase chiar de la inculpat, respectiv că acesta i-a cerut lui J.E. să îi trimită pastile ecstasy din Olanda, iar în cursul lunii august sau septembrie 2019, prin intermediul unui şofer de TIR sau de microbuz, inculpatul a şi primit de la acesta 200 – 250 de pastile, dar şi aspecte despre care a luat cunoştinţă în mod nemijlocit (propriis sensibus), întrucât tot în cursul lunii august 2019, inculpatul i-a arătat martorului o pungă de pastile, afirmând că sunt cele primite de la J.E.. Acelaşi martor a declarat că de câteva ori a primit de la inculpat, gratuit, comprimate MDMA din cele trimise de J.E., iar inculpatul a distribuit şi altor persoane din acele comprimate, însă prietenilor săi nu cerea bani.

Toate aceste dovezi nu pot fi contestate şi înlăturate chiar dacă unele aspecte din declaraţiile inculpatului se confirmă, cum ar fi faptul că J.E. i-a trimis acestuia şi obiecte de îmbrăcăminte, astfel cum rezultă din procesul-verbal întocmit în data de 30.10.2019 prin care s-a procedat la analizarea datelor rezultate în urma percheziţiei informatice efectuate, cu autorizarea judecătorului, în telefonul mobil al inculpatului, în care au fost identificate mai multe fotografii reprezentând inculpatul în diverse articole de îmbrăcăminte (filele 94 – 102 vol. II dosar u.p.). Faptul că inculpatul a primit îmbrăcăminte din Olanda, nu înlătură concluzia la care s-a ajuns în urma analizării celorlalte probe, respectiv că acesta a comandat şi primit şi cantitatea de droguri de risc identificată la locuinţa sa.

În aceeaşi ordine de idei, nu înlătură vinovăţia inculpatului nici mesajul pe care acesta l-a primit, după depistarea sa, în data de 25.09.2019, de la J.E. prin care acesta din urmă îi dă instrucţiuni inculpatului ce să declare în faţa organului judiciar („Să nu minţi că e de la mine, te rog dacă ai spus aşa ceva, nu e adevărat, ai comandat de pe dark web, de ce nu spui asta, nu mă implica, nu are rost, doar ca să mă şicanezi!”). Mesajul poate fi privit ca o preconstituire de probe pentru expeditor în cazul în care acesta ar urma să fie cercetat în viitor. De altfel, procurorul de caz a dispus disjungerea cauzei cu privire la numitul J.E., sub aspectul infracţiunii prev. de art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000. Instanţa trebuie să verifice dacă din ansamblul probatoriului reiese temeinicia acuzaţiilor formulate.

Revenind la coroborarea probelor, se reţine că din declaraţiile analizate mai sus rezultă nu numai faptul că inculpatul s-a implicat în introducerea în ţară a drogurilor de mare risc, dar şi faptul că se ocupa cu distribuirea acestora contra cost sau gratuit. 

Declaraţiile martorilor se completează şi cu înscrisurile depuse la dosar, printre care cel mai relevant sub aspectul existenţei infracţiunii prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 este procesul-verbal de percheziţie domiciliară întocmită în data de 25.09.2019 în care s-au consemnat toate aspectele relevante constatate de organul de cercetare penală în urma verificării locuinţei inculpatului, fiind descrise comprimatele deţinute de inculpat în data menţionată în imobil, numărul acestora, precum şi locul unde erau păstrate – în garaj, într-o anvelopă auto (filele 75 – 79 vol. I dosar u.p.). Cu aceeaşi ocazie, organul de cercetare penală a efectuat şi poze la faţa locului, iar în planşa fotografică ataşată la dosar apar comprimatele deţinute de inculpat (filele 81 – 82 vol. I dosar u.p.).

De asemenea, în aceeaşi zi, în prezenţa inculpatului şi a procurorului de caz s-a efectuat şi un test rapid, rezultatul indicând prezenţa MDMA în comprimate (filele 83 – 84 vol. I dosar u.p.).

De altfel, comprimatele ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare au fost examinate de Laboratorul de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul I.G.P.R., iar prin raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 875314 din data de 22.10.2019 (filele 110 – 113, vol. I dosar u.p.), specialiştii din cadrul instituţiei menţionate au concluzionat că acestea conţin 3,4-methylenedioxymetamfetamine (MDMA) care face parte din Tabelul nr. I anexă la Legea nr. 143/2000, fiind considerat un drog de mare risc.

Referitor la cantitatea de MDMA introdusă în ţară la solicitarea inculpatului D.I.S., astfel cum în mod justificat s-a reţinut şi prin rechizitoriu, întrucât orice dubiu profită inculpatului potrivit art. 4 alin. 2 C.proc.pen., având în vedere că nu se poate stabili cu exactitate numărul comprimatelor primite de inculpat din Olanda – martorul B. A. menţionând un număr de 200 – 250, iar inculpatul cantitatea de 140, trebuie avute în vedere doar drogurile identificate în urma efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului – 139 de comprimate MDMA.

În concluzie, probele analizate mai sus dovedesc existenţa faptelor şi a vinovăţiei inculpaţilor în comiterea infracţiunilor reţinute în sarcina lor şi înlătură prezumţia de nevinovăţie instituită în beneficiul acestora prin art. 99 alin. 2 C.proc.pen. şi art. 6 paragraful 2 C.E.D.O.

În drept, fapta inculpatului D.I.S. care în cursul lunii august i-a solicitat numitului J.  E. să îi trimită un număr de 139 de comprimate MDMA – drog de mare risc, pe care le-a primit prin intermediul unui şofer de microbuz care nu avea cunoştinţă de conţinutul pachetului livrat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de participaţie improprie la trafic internaţional de droguri de mare risc, în forma instigării prev. de art. 52 C.pen. raportat la art. 47 C.pen. şi art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

Fapta aceluiaşi inculpat care în data de 25.09.2019, a deţinut cantitatea de 139 de comprimate MDMA în vederea distribuirii acestora, contra cost sau în mod gratuit, drog de mare risc identificat cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate la locuinţa sa situată în ………………, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

La individualizarea judiciară a pedepselor, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., apreciind că natura şi gravitatea infracţiunilor, împrejurările şi modul de comitere a acestora, lipsa antecedentelor penale, nivelul de educaţie, vârsta, situaţia familială şi socială a inculpatului care a fost caracterizat pozitiv atât de către angajatorul său, cât şi de primarul localităţii sale de domiciliu care l-au descris ca fiind o persoană responsabilă, serioasă şi amabilă, având o atitudine civilizată şi respectuoasă (filele 8 şi 9 din dosarul nr. 1649/119/2019/a1.1), justifică aplicarea unei pedepse orientate spre minimul special.

În acelaşi timp, instanţa consideră că, faţă de împrejurările legate de fapta comisă, astfel cum au fost descrise mai sus, apreciind că din cauza imaturităţii, lipsei de experienţă şi a voinţei de a fi acceptat şi „admirat” de prieteni – inculpatul având doar 22 de ani, s-a ajuns la comiterea unor fapte penale, văzând că din declaraţiile martorilor reiese că inculpatul nu este cunoscut ca fiind un traficant de droguri, se impune reţinerea circumstanţei atenuante prev. de art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, conform art. 76 C.pen.

Ca urmare, inculpatului se va aplica o pedeapsă de 3 ani şi 4 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe o durată de 2 ani, pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, şi 4 ani şi 8 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe o durată de 2 ani pentru infracţiunea prev. art. 52 C.pen. raportat la art. 47 C.pen. şi art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

Pe lângă fiecare pedeapsă principală se va aplica pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. raportat la art. 38 alin. 2 C.pen., se va aplica pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 8 luni închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 1 an 1 lună şi 10 zile de închisoare, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani 9 luni şi 10 zile închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., pe o durată de 2 ani.

În baza art. 45 alin. 5 C.pen. şi art. 65 alin. 1 C.pen., se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen., care potrivit art. 65 alin. 3 C.pen., se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 68 alin. 1 lit. c C.pen., executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., va începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

Se constată că în data de 25.09.2019, inculpatul a fost reţinut pe o durată de 24 de ore, iar prin încheierea nr. 13/UP din data de 26.09.2019 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. ………….., definitivă prin încheierea nr. 70/CC/U din 30.09.2019 a Curţii de Apel Braşov, s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 26.09.2019 şi până la data de 25.10.2019, inclusiv. Ulterior, măsura preventivă a fost prelungită prin încheierea nr. 15/UP din data de 21.10.2019, pronunţată în dosarul nr. …………… al Tribunalului Covasna, definitivă prin încheierea nr. 80/CC/U/25.10.2019 a Curţii de Apel Braşov.

La sesizarea instanţei, prin încheierea 14/CP din data de 18.11.2019, judecătorul de cameră preliminară a menţinut măsura arestului preventiv, însă ulterior, prin încheierea nr. 15/CP din data de 11.12.2019, a dispus înlocuirea acesteia cu măsura arestului la domiciliu.

Inculpatul s-a aflat sub imperiul măsurii arestului la domiciliu până în data de 10.04.2020, dată la care a rămas definitivă încheierea nr. 7/FDJ din data de 08.04.2020 prin care s-a revocat această măsură preventivă.

În consecinţă, în baza art. 404 alin. 4 lit. a C.proc.pen. raportat la art. 72 alin. 1 C.pen., se va scade din durata pedepsei închisorii pronunţate perioada în care inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi în arest la domiciliu, respectiv începând cu data de 25.09.2019 până în data de 10.04.2020 inclusiv.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008, se va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul D.I.S. în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J. care va fi realizat la introducerea în penitenciar, de personalul medical al penitenciarului, cu sprijinul personalului de pază şi în prezenţa unui poliţist, fără nicio altă notificare prealabilă din partea instanţei de judecată.

În baza art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, inculpatul va fi informat că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic.

În baza art. 404 alin. 4 lit. d C.proc.pen. raportat la art. 112 lit. f C.pen. raportat la art. 16 din Legea nr. 143/2000, se va dispune confiscarea specială de la inculpat a următoarelor bunuri ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în data de 25.09.2019 şi depuse la camera de corpuri delicte a I.G.P.R. – D.C.J.S.E.O. cu dovada seria D.C.J.S.E.O. nr. 1048588 din data de 31.10.2019:

-10 comprimate care conțin MDMA (contraproba nr. 9) și

-128 comprimate care conțin MDMA (proba nr. 9).

În baza art. 17 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, se va dispune distrugerea drogurilor confiscate, cu păstrarea de contraprobe.

În baza art. 162 alin. 1 C.proc.pen., se va dispune ataşarea la dosar, după rămânerea definitivă a hotărârii, a următoarelor bunuri depuse la Tribunalul Covasna şi înregistrate în Registrul de evidenţă a mijloacelor materiale de probă la poziţia nr. 92/2019:

- plicul de culoare albă care conţine recipient de test rapid inscripţionat „M.M.C. Internaţional B.V.” care a reacţionat pozitiv la „Ecstasy – MDMA”, colorându-se în culoarea neagră;

- plicul de culoare albă, nr. 2 care conţine ambalaje (pungi plastic);

- plicul de culoare albă care conţine un număr de 3 DVD-uri, inscripţionate DVD1, DVD2 şi DVD3 pe care sunt stocate rezultatele percheziţiei informatice efectuate în telefonul mobil marca HUAWEI model HONOR 8X ridicat de la inculpat şi un CD marca MediaRange, cu capacitatea de 700 MB pe care sunt stocate listingurile comunicate de operatori de telefonie mobilă.

În baza art. 162 alin. 4 C.proc.pen., se va dispune restituirea către inculpatul D.I.S. a telefonului mobil marca HUAWEI model HONOR 8X cu seriile IMEI 868274047031507 şi 868274047061876, cu cartela Orange seria 1704200890683A04, prevăzut cu husă de protecţie de culoare neagră, deteriorată, depus la Tribunalul Covasna şi înregistrat în Registrul de evidenţă a mijloacelor materiale de probă la poziţia nr. 92/2019. 

În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., inculpatul va fi obligat la plata sumei de 9.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (9.000 de lei pentru faza de urmărire penală şi 500 de lei pentru termenele fixate în cursul judecăţii).

În baza art. 7 alin. 2 şi 3 lit. d din Legea nr. 178/1997 raportat la art.1 alin. 1 lit. a din Ordinul nr. 772/C-414 din 05.03.2009, se va acorda suma de 46,3 lei domnului interpret K.L., cu titlu de onorariu, care conform art. 275 alin. 6 C.proc.pen. va rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 C.pen., condamnă inculpatul D.I. - S., fiul lui I. și C. – E., născut la data de ………… în mun. …….., jud. …….., domiciliat în ………….., posesor al C.I. seria …. nr. …….., cetăţean român și maghiar, necăsătorit, fără copii, stagiul militar nesatisfăcut, studii 12 clase, angajat la SC ………… SRL Tg. Secuiesc ca recepționist, fără antecedente penale, CNP …………….. , la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii, pe o durată de 2 ani, a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc.

În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen.

În baza 52 C.pen. raportat la art. 47 C.pen. şi art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b C.pen. şi art. 76 C.pen., condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 4 ani şi 8 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii, pe o durată de 2 ani, a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru săvârşirea infracţiunii de participaţie improprie la trafic internaţional de droguri de mare risc, în forma instigării.

În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen.

În baza art. 38 alin. 1 C.pen. raportat la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. şi art. 45 alin. 1 C.pen., aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 4 ani și 8 luni închisoare la care se adaugă o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 1 an 1 lună şi 10 zile de închisoare, urmând ca în final inculpatul să execute pedeapsa de 5 ani 9 luni şi 10 zile de închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 2 ani.

În baza art. 45 alin. 5 C.pen. şi art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b C.pen., care potrivit art. 65 alin. 3 C.pen., se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 68 alin. 1 lit. c C.pen., executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen., începe după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.proc.pen. raportat la art. 72 alin. 1 C.pen., scade din durata pedepsei închisorii pronunţate perioada în care inculpatul a fost reţinut, arestat preventiv şi în arest la domiciliu, respectiv începând cu data de 25.09.2019 până în data de 10.04.2020 inclusiv.

În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul D.I.S. în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J. care va fi realizat la introducerea în penitenciar, de personalul medical al penitenciarului, cu sprijinul personalului de pază şi în prezenţa unui poliţist, fără nicio altă notificare prealabilă din partea instanţei de judecată.

În baza art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, informează inculpatul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic.

În baza art. 404 alin. 4 lit. d C.proc.pen. raportat la art. 112 lit. f C.pen. raportat la art. 16 din Legea nr. 143/2000, dispune confiscarea specială de la inculpat a următoarelor bunuri ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuate în data de 25.09.2019 şi depuse la camera de corpuri delicte a I.G.P.R. – D.C.J.S.E.O. cu dovada seria D.C.J.S.E.O. nr. 1048588 din data de 31.10.2019:

-10 comprimate care conțin MDMA (contraproba nr. 9) și

-128 comprimate care conțin MDMA (proba nr. 9).

În baza art. 17 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, dispune distrugerea drogurilor confiscate, cu păstrarea de contraprobe.

În baza art. 162 alin. 1 C.proc.pen., dispune ataşarea la dosar, după rămânerea definitivă a hotărârii, a următoarelor bunuri depuse la Tribunalul Covasna şi înregistrate în Registrul de evidenţă a mijloacelor materiale de probă la poziţia nr. 92/2019:

- plicul de culoare albă care conţine recipient de test rapid inscripţionat „M.M.C. Internaţional B.V.” care a reacţionat pozitiv la „Ecstasy – MDMA”, colorându-se în culoarea neagră;

- plicul de culoare albă, nr. 2 care conţine ambalaje (pungi plastic);

- plicul de culoare albă care conţine un număr de 3 DVD-uri, inscripţionate DVD1, DVD2 şi DVD3 pe care sunt stocate rezultatele percheziţiei informatice efectuate în telefonul mobil marca HUAWEI model HONOR 8X ridicat de la inculpat şi un CD marca MediaRange, cu capacitatea de 700 MB pe care sunt stocate listingurile comunicate de operatori de telefonie mobilă.

În baza art. 162 alin. 4 C.proc.pen., dispune restituirea către inculpatul D.I.S. a telefonului mobil marca HUAWEI model HONOR 8X cu seriile IMEI 868274047031507 şi 868274047061876, cu cartela Orange seria 1704200890683A04, prevăzut cu husă de protecţie de culoare neagră, deteriorată, depus la Tribunalul Covasna şi înregistrat în Registrul de evidenţă a mijloacelor materiale de probă la poziţia nr. 92/2019. 

În baza art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 9.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 7 alin. 2 şi 3 lit. d din Legea nr. 178/1997 raportat la art.1 alin. 1 lit. a din Ordinul nr. 772/C-414 din 05.03.2009, acordă suma de 46,3 lei domnului interpret K.L., cu titlu de onorariu, care conform art. 275 alin. 6 C.proc.pen. rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.06.2020.

PREŞEDINTE GREFIER